CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Ông Tạ Quang Khôi – Ông Đoàn Thanh Liêm – Ông Hồng Dương – Cụ QP Nguyễn Duy Hựu – Ông Lý Đại Nguyên

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Ông Tạ Quang Khôi – Ông Đoàn Thanh Liêm – Ông Hồng Dương – Cụ QP Nguyễn Duy Hựu – Ông Lý Đại Nguyên

Share this post