Category: Giới Thiệu Sinh Hoạt

Về Tủ Sách Tiếng Quê Hương

Tháng 9-2000, khi hai tác phẩm Giữa Đêm Trường và Thân Phận Ma Trơi của Nguyễn Thụy Long vừa ra mắt, đài VOA đã giới thiệu Tủ Sách Tiếng Quê Hương là “cơ sở xuất bản với chủ đích đem…