Category: Khoa Học & Đời Sống

Khí Nóng Mùa Hè – Bác Sĩ Nguyễn Văn Đức

* Nguồn: Diễn Đàn Người Dân Việt Nam (http://www.diendannguoidanvietnam.com) * Ghi chú hình ảnh: Báo động heat wave tại thành phố Phoenix, Arizona, ngày 24-6-2017. Toàn quốc Mỹ đang bị một đợt nóng hoành hành, trời nóng quá cỡ, và…
Thạch Tín (Arsenic) Trong Thực Phẩm – lltran

(TVVN.ORG) Thạch tín hiện diện trong thực phẩm không phải là một câu chuyện mới, báo chí sách vở và một số các cơ quan y tế công cộng tại nhiều nơi trên thế giới đã từng nhắc đến đề…