Category: Thời Sự Việt Nam

Blogger Mẹ Nấm Nhận Giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế, Vận Động Cho Nhân Quyền Việt Nam – Họa Mất Nước Và Con Đường Trước Mặt (Bài Viết Của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

LỜI TÒA SOẠN: Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, là một nhà hoạt động xã hội và đồng sáng lập viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Sau nhiều lần bị bắt…