Category: Văn Học

Mùa Cô Hồn (Tùy Bút – Trương Thức Thái An)

Trong miền nam Việt Nam, những năm trước 1975, cứ đến rằm tháng bảy, khoảng bốn năm giờ chiều, những gia đình người Hoa đã bầy sẵn bàn thờ trước cửa nhà để chuẩn bị cúng cô hồn. Trên bàn…