Category: Văn Học

Con Chó Trung Thành (Truyện Ngắn – Khổng Văn Đương)

* Nguồn: Trang mạng Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại (http://todinhtudamhaingoai.org) * Hình minh họa lấy từ các trang mạng http://animal.vn và http://cob.cdcs.selu.edu Hồi tôi mới độ 15 tuổi, bố tôi mang về một con chó đực. Con chó có…