Category: Văn Học

Ơn Đời Chứa Chan (Truyện Ngắn – Tràm Cà Mau)

* Nguồn: Thư Viện Hoa Sen (https://thuvienhoasen.org) Tuổi già, buổi sáng thức dậy, nghe gân cốt đau rêm mà mừng, vì biết mình còn sống. Đại ý viết như vậy, trong một cuốn sách Mỹ mà ông Tư đọc được,…