Category: Văn Học

Mắng Vợ (Phiếm Luận – Lê Văn Phúc)

Kỳ trước, bạn đọc đã nghe Cai tôi phiếm loạn trong mục Vợ mắng! Ngay sau khi báo ra lò đã có bà, có mợ lên tiếng. Bà thì bảo rằng: Ơ này, sao lại có cái anh Cai vô…
Cái Loa (Truyện Ngắn – Tiểu Tử)

Nhà ông Năm ở vùng Cây Quéo, trong một đường đất nhỏ quanh co không ăn thông qua con đường nào khác. Trong cái ngõ cụt đó chỉ có sáu bảy cái nhà cất theo kiểu xưa, kèo cột gỗ,…