Category: Văn Học

Khéo Dùng Tiếng Việt – Nguyễn Hiến Lê

* Tác giả: Cố học giả Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) * Trích “Bảy Bước Đến Thành Công” – 1952 – Chương V) Có những người bề ngoài ra vẻ thầy, ông lắm, nhưng ta đừng vội xét họ, phải đợi…