Category: Văn Học

Sợi Tóc (Truyện Ngắn – Đỗ Tiến Đức) Phần 2

(Tiếp theo Phần 1: http://phonhonews.com/soi-toc-truyen-ngan-tien-duc-phan-1/) Khi được một đồng nghiệp cho biết tin tức, tôi liền gọi điện thoại ngay sang chùa Bồ Đề ở tiểu bang Nebraska, kiếm nhà sư Pháp Quang. Tôi mở đầu: – Thưa Thầy, Thầy…