Category: Truyện Ngắn, Bút Ký, Phiếm Luận

Mùa Cô Hồn (Tùy Bút – Trương Thức Thái An)

Trong miền nam Việt Nam, những năm trước 1975, cứ đến rằm tháng bảy, khoảng bốn năm giờ chiều, những gia đình người Hoa đã bầy sẵn bàn thờ trước cửa nhà để chuẩn bị cúng cô hồn. Trên bàn…
Ông Tư Say (Truyện Ngắn – TT. Thái An)

Căn nhà của bà Bảy Trọc nằm ở cuối dãy, gần lối rẽ vào xóm trong. Đó là căn nhà lá, vách ván, nền đất. Bà ở đó từ thời xa xưa nào, xa lắm, có lẽ từ khi chồng…
Bông Lúa Cúi Đầu (Tùy Bút – Facebook Gió)

* Nguồn: Facebook Gió – 29/9/2018 – Bông Lúa Cúi Đầu Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp…