Category: Truyện Ngắn, Bút Ký, Phiếm Luận

Thầy Năm Chén (Truyện Ngắn – Tiểu Tử)

Sau trận Tết Mậu Thân (1968) ở Huế, gia đình ông thầy thuốc Nam đó chết hết, chỉ còn lại có hai cha con. Nhà cửa tiêu tan, sự nghiệp tiêu tan, thầy không muốn ở lại cái vùng đất…