Category: Truyện Ngắn, Bút Ký, Phiếm Luận

Ơn Đời Chứa Chan (Truyện Ngắn – Tràm Cà Mau)

* Nguồn: Thư Viện Hoa Sen (https://thuvienhoasen.org) Tuổi già, buổi sáng thức dậy, nghe gân cốt đau rêm mà mừng, vì biết mình còn sống. Đại ý viết như vậy, trong một cuốn sách Mỹ mà ông Tư đọc được,…
Ông Giáo Sư Dạy Sử (Bút Ký – Vương Mộng Long)

* Nguồn: Trang mạng Gia Đình Không Quân VNCH (https://sites.google.com/site/giadinhkqvnch) VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VƯƠNG MỘNG LONG: Cựu học sinh Trung học Trần Quý Cáp, Hội An. Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 20 Trường Võ Bị Quốc Gia…
Voòng Ký – Wong Kei (Bút Ký – Lê Văn Phúc)

Thoạt đọc cái tựa đề trên, chắc độc giả không mấy có cảm tình, bởi vì nó là tiếng Tầu, lại chả có nghĩa gì cả. Đúng thế! Nhưng đây lại là một bài hết sức quan trọng đối với…