Category: Truyện Ngắn, Bút Ký, Phiếm Luận

Báo Oán (Truyện Ngắn – Tạ Quang Khôi)

LỜI TÒA SOẠN.- Đây là truyện mới nhất của nhà văn kiêm nhà giáo Tạ Quang Khôi. Ông viết truyện này để ăn mừng sinh nhật thứ 90. oOo          Cương là một thanh niên rất đẹp trai nên được…
Kẻ Sĩ (Truyện Ngắn – Thanh Thương Hoàng)

Thế là nhà văn Trọng Nhân về hưu đã được hơn một năm. Chức vụ sau chót của ông khi về hưu là đại tá. Làm “quan văn” khỏi phải đi B đánh nhau mà được lên tới chức đại…
Đòn Nhớ (Tùy Bút – Lê Văn Phúc)

Trong đầu óc ngây thơ ngày bé, tôi cứ ngỡ giữa bố tôi và tôi có sẵn một mối thù! Bố tôi là người giao dịch vui vẻ cởi mở với mọi giới bán buôn nhưng trong gia đình thì…