Mưa Trên Quê Hương Tôi – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Mưa Trên Quê Hương Tôi – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

MƯA TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI
* Thơ: Đào Trường Phúc
* Nhạc: Nguyệt Ánh
* Trình bày: Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Share this post