Việt Nam Quốc Dân Đảng Tổ Chức Hội Nghị Trung Ương Mở Rộng Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

Việt Nam Quốc Dân Đảng Tổ Chức Hội Nghị Trung Ương Mở Rộng Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

GHI CHÚ HÌNH ẢNH:
Buổi Tiếp Tân Chào Mừng Quan Khách Và Kết Thúc Hội Nghị Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng – 12/8/2018 – Falls Church, Virginia

HÀNG TRÊN:
– Ông Trần Tử Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương
– Ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương
– Ông Võ Thành Nhân, Bí Thư Thành Ủy Hoa Thịnh Đốn
– 3 trong số 5 diễn giả của buổi tiếp tân: Cựu Đại Sứ VNCH Bùi Diễm – Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 3 QLVNCH, Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh – Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt
– Ông Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương
HÀNG DƯỚI:
– Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh
– Ca sĩ Vân Anh
– Ca sĩ Nguyên Thủy
– Ca sĩ Trung Thành
– Ban tổ chức cảm tạ quan khách
– Các đại biểu Hội Nghị Trung Ương VNQDĐ 2018 chụp hình lưu niệm

(Hình ảnh: Nguyễn Thành Công, Nhất Hùng)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Washington D.C. ngày 12 tháng 8 năm 2018

Việt Nam Quốc Dân Đảng đã tổ chức Hội Nghị Trung Ương Mở Rộng tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn trong ba ngày 10, 11 và 12 tháng 8 năm 2018. Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương chủ trì Hội Nghị Mở Rộng quy tụ các Ủy Viên Trung Ương và Đại Diện Cơ Sở Việt Nam Quốc Dân Đảng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và các tiểu bang Hoa Kỳ để bàn thảo những công tác sinh hoạt sắp tới, phù hợp với nhu cầu thực tế trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam và đuổi quân xâm lược Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.

Với nhiều bài thuyết trình giá trị và thảo luận tập trung vào các vấn đề chính trị quốc nội và quốc tế có những tác động tích cực đến tình hình Việt Nam và tạo nhiều chuyển biến thuận lợi, do đó Hội Nghị Trung Ương lần này phân tích và nêu lên các công tác cụ thể, có tính chất đột phá, để phù hợp với tình hình thực tế; chủ trương kết hợp cùng các chính đảng Quốc Gia, các tổ chức Cộng Đồng, để tổng hợp sự đoàn kết Quốc nội và Hải ngoại trong đại cuộc giải trừ chế độ độc tài đảng trị và bán nước của Cộng Sản Việt Nam.

Cũng cần nhắc lại đây là Hội Nghị Trung Ương giữa kỳ sau thời gian 2 năm Đại Hội Thống Nhất Toàn Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Nam California tháng 4 năm 2016. Các Ủy Viên Trung Ương đã nỗ lực không ngừng hoàn thành công tác, xây dựng nhiều cơ sở tại Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ và Đông Nam Á trực thuộc Trung Ương để cùng hoạt động trong công cuộc tranh đấu cho Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do và Dân Sinh Hạnh Phúc.

Hội nghị Trung Ương đã đưa ra Quyết Nghị gồm những điểm quan trọng sau đây:

 

 

QUYẾT NGHỊ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG
VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG NĂM 2018

Hội Nghị Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng Mở Rộng tổ chức trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 8 năm 2018 tại thành phố Vienna, Virginia, vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ, với sự tham dự của thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo, các Ủy Viên Trung Ương và Đại Biểu Cơ Sở VNQDĐ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và các tiểu bang Hoa Kỳ.

Qua ba ngày, Hội Nghị Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thực hiện:

  1. Báo cáo thành quả công tác của VNQDĐ trong hai năm sau Đại Hội thống nhất tại Nam California tháng 4 năm 2016; nhận định ưu và khuyết điểm; duyệt xét lý do “tại sao VNQDĐ chiến đấu 91 năm qua vẫn chưa thành công”; đề ra những chuyển hướng và đột phá cần thiết của VNQDĐ để đấu tranh đáp ứng với tình thế hiện nay.
  2. Thảo luận và đánh giá tình hình chính trị và kinh tế tài chánh của Cộng Sản Việt Nam, sự mâu thuẫn của các thế lực quốc tế liên quan đến Biển Đông, chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, những liên minh kinh tế và quân sự mới của Hoa Kỳ tác động vào tình hình Việt Nam.
  3. Phân tích hiện trạng Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại, các chính đảng, các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước về tầm quan trọng và những khó khăn tồn tại.
  4. Duyệt xét chính sách của Việt Nam Quốc Dân Đảng đối với cộng đồng và các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước với phương châm: “Đặt quyền lợi của Tổ quốc và Dân tộc lên trên hết, lấy nội lực dân tộc làm sức mạnh chính, sát cánh cùng toàn dân để cứu nước, vận động quốc tế hỗ trợ, với quyết tâm giải thể chế độ cộng sản độc tài toàn trị và bán nước“.

Trong không khí thảo luận sôi nổi với tinh thần vì tổ quốc và dân tộc, Hội Nghị Trung Ương Mở Rộng Việt Nam Quốc Dân Đảng đồng thanh quyết nghị:

  1. Quyết tâm duy trì sự thống nhất Việt Nam Quốc Dân Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển nhân lực và tài lực, trẻ trung hóa hàng ngũ cán bộ và đảng viên.
  2. Lên án tập đoàn Cộng Sản Việt Nam bán nước hại dân đã và đang đưa đất nước vào tay ngoại xâm phương Bắc. Kêu gọi thành phần cán bộ, đảng viên, công an, quân đội, thanh niên, sinh viện, học sinh và các du sinh hãy thức tỉnh cùng toàn dân chống lại kẻ nội thù và giặc ngoại xâm.
  3. Cộng tác chặt chẽ với các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, chính đảng và đồng bào trong và ngoài nước trong tinh thần “hợp tác tạo sức mạnh” nhằm đẩy mạnh những hoạt động trong và ngoài nước để giải thể chế độ độc tài toàn trị Cộng Sản Việt Nam, xây dựng thể chế tự do, dân chủ, nhân bản và thịnh vượng.
  4. Yểm trợ và kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước tiếp tục biểu tình chống dự luật “Đặc Khu Kinh Tế” và luật “An Ninh Mạng”.
  5. Cùng toàn dân khẩn cấp phát động Phong Trào Chống Xâm Lăng Trung Cộng dưới mọi hình thức để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải và hải đảo của Việt Nam.

Làm tại Vienna, Virginia, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 8 năm 2018

Chủ tọa đoàn:
Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương: Trần Tử Thanh (ký tên)
Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương: Lê Thành Nhân (ký tên)
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương: Lê Quốc Việt (ký tên)

Liên lạc:
Lê Thành Nhân: 512-998-4499
Phan Thanh Châu: 714-588-5903

Hội nghị kết thúc vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật 12 tháng 8 tại khách sạn Courtyard Marriotte, và sau đó có buổi tiếp tân chào mừng quan khách bao gồm các vị đại diện Cộng Đồng, hội đoàn, các cơ quan truyền thông, và các đại biểu Việt Nam Quốc Dân Đảng, tại nhà hàng Thần Tài, Falls Church, Virginia.

Ban truyền thông Việt Nam Quốc Dân Đảng

Share this post