Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 82

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 82

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI THỨ TÁM MƯƠI HAI
Nam thiên hoa khôi hữu nhị,
Thiên hạ thần kiếm vô song (*)
(Hoa khôi trời Nam có thể có hai,
Thần kiếm thiên hạ chỉ có một)

(*) Văn Thiên Tường, thơ ca tụng vương phi Ý Ninh.

Chu Anh là lãnh tụ của quân Cần vương Đại lý. Trong một trận phục kích của Mông cổ tại núi Thác sơn, ông bị Mông cổ bắt, rồi giải về cho Mông ca. Bây giờ được trao đổi trở về với Tống, ông như người chết, được sống lại. Địa Lô giảng giải cho ông biết tình hình, rồi hỏi:

– Chu Thái úy bị bắt trong trường hợp nào?

– Tôi với Quốc công Tạ Quốc Ninh cùng phu nhân di chuyển với một đội quân không quá một trăm người thì bị lọt vào một ổ phục kích của binh Đại lý theo Mông cổ. Chỉ không đầy một khắc tôi với phu nhân bị bắt, Tạ Quốc công thoát được, song không biết sau ra sao.

Địa Lô giật mình:

– Sao? Phu nhân của Tạ Quốc công bị bắt ư?

– Đúng vậy. Kiếm thuật phu nhân thần thông. Nhưng vì khiếm thị, bị Mông cổ quăng dây bắt sống. Khi phu nhân bị bắt thì bọn lính Mông cổ nhận ra phu nhân là thứ phi của Ngột Lương Hợp Thai. Phu nhân chối không nhận mình theo cần vương Đại lý mà khai rằng bị Đại lý bắt. Bọn Mông cổ đối xử với phu nhân rất kính trọng. Chúng định đưa phu nhân đi Kinh châu với Ngột Lương Hợp Thai.

– Tôi thấy Chu Thái úy không khỏe. Xin nán lại đây chờ ít ngày, tôi trị bệnh cho rồi tôi sẽ tôi sai người đưa Chu Thái úy về Đại lý.

Buổi trưa hôm ấy lại có thư của Vũ Uy vương báo:

Đại Hành cho biết, Mông Ca đang nổi giận, vì hai đoàn vận lương từ Trường an, Phù phong tới bị đốt sạch ở hang Tý Ngọ và Hào đình. Y truyền đem hai vạn phu kị binh dàn ra tuần tiễu bảo vệ các đoàn tiếp tế lương thảo.

Hiện đạo quân của Mật Lý Hỏa Giả cạn lương, chỉ còn dùng được 4 ngày nữa. Y cho cướp của dân. Nhưng không được làm bao. Đạo quân của Mông Ca cũng chỉ còn không quá 7 ngày. Trong khi lương từ Phù phong, Trường an chưa tới, mà đường tiếp tế từ Thành đô bị tuyệt. Được tin kho lương Tống tại Giang an, Bồ lăng chất như núi, Mông Ca đang có kế hoạch đánh Giang an.

Phải dề phòng, bằng không Mông Ca sẽ bỏ Điếu ngư, tấn công Bồ lăng, Giang an, cướp lương.

Vương Kiên mừng chi siết kể:

– Đại đởm đại tướng quân thực xứng đáng với danh hiệu.

Lại có thư của Đại Hành:

Mông Ca cho thu tất cả chiến thuyền của Tống bị bắt, lại cho hàng tướng luyện tập thủy binh, chuẩn bị đánh Điếu ngư trong trận sắp tới.

Chỉ còn một ngày nữa là Mông cổ tái chiến Điếu ngư. Vương Kiên họp chư tướng bàn kế chống trả.

Vương giới thiệu Nguyễn Địa Lô:

– Đây là Văn Bắc thượng tướng quân của Đại Việt, viện cho chúng ta. Nhờ viện binh Đại Việt mà chúng ta chiếm lại được 14 thành dọc Dân giang, và đoạt được trên 50 vạn hộc lương.

Từ hơn tháng qua, binh tướng Tống đã được biết về cuộc viện binh của Đại Việt. Họ đã dành tất cả thiện cảm cho tướng sĩ Việt. Bây giờ họ thấy có 7 tướng Việt cùng ngồi nghe lệnh.

Vương Kiên bưng ấn kiếm trao cho Văn sơn Tử Địa Lô:

– Văn Bắc thượng tướng quân! Xin tướng quân trổ tài thao lược cho.

Địa Lô không khiêm nhượng, thản nhiên tiếp ấn kiếm.

Tử nói:

– Từ hơn năm qua, mỗi khi Mông cổ tấn công, chúng ta thường bị đặt vào thế bị động. Lần này ta dành thế chủ động. Ta đặt chúng vào thế bị động.

Tử gọi 2 Vệ trưởng vệ Lôi tiễn nhận lệnh. Tử hỏi:

– Tầm xa của Lôi tiễn là bao nhiêu?

– Trung tiễn 50 đến 100 trượng. Đại tiễn thì 200 đến 500 trượng.

– Hai em đặt Lôi tiễn trên thành chuẩn bị sẵn. Thông thường khi Mông cổ tới, chúng dàn kị binh ra cách thành vài trăm trượng. Còn tù binh, chúng cho đeo lá chắn tiến tới chân thành, rồi bắc thang leo lên. Lần này khi chúng còn cách thành 200 trượng các em thấy chiêng lệnh thì phóng Đại tiễn vào đội hình. Nhớ phóng loại nổ trên cao, chụp xuống đầu chúng. Nếu chúng lui thì thôi, nhược bằng chúng cứ lao tới, khi vào tầm Trung tiễn có chiêng lệnh thì dùng cả Đại, Trung tiễn nã vào chúng.

Tử gọi 2 Vệ trưởng Nỏ thần:

– Nếu bọn Mông cổ cứ chịu đựng Lôi tiễn tiến tới chân thành, hễ nghe chiêng lệnh thì cho nã Nỏ thần xuống.

Tử gọi 2 Vệ úy Ngạc ngư:

– Hai em đem bản bộ Ngạc ngư sang biên kia sông, khu đối diện với mặt Đông, Nam thành phục sẵn. Khi thấy chiến thuyền Mông cổ tới thì lặn ra đục thuyền chúng.

Tử ra lệnh cho Đô đốc thủy quân Điếu ngư là Chu Đức:

– Các lần trước Mông cổ không có thủy quân tham chiến. Lần này chúng đem chiến thuyền của hàng binh, luyện tập hàng binh, rồi tấn công vào phía Đông, Nam thành. Xin Đô đốc cho chiến thuyền mình giao chiến lấy lệ rồi rút lui. Khi thấy thuyền của chúng bị chìm là lúc Ngạc ngư hành sự, thì tiến lên bắt tù binh.

– Tổng chỉ huy thủ thành là Kiêu kị thượng tướng quân Nguyễn Văn Lập.

– Hoa Sơn ngũ hiệp, Kim sơn tam kiệt cùng đoàn võ sĩ chia nhau trấn trên mặt thành, đề phòng Mông cổ dùng các cao thủ leo lên tấn công.

– Vương Tiết độ sứ, Tạ phó sứ với tôi lên thành tổng đốc chiến.

Hôm sau, giờ Mão, quân Tống-Việt trên thành Điếu ngư đã vào vị trí chờ đợi. Trong thành đã rút đi hai hiệu binh Bồ lăng, Chiêu thông, chỉ còn hiệu Điếu ngư, nhưng người người đều tự tin vì có viện binh Việt.

Họ không phải chờ lâu, những tiếng hú, tiếng ngựa hí rùng rợn từ xa vọng lại.

Thấy thấp thoáng bóng người, ngựa, Địa Lô đánh chiêng lệnh. Ba tiếng rú như sấm động. Rồi ba tiếng nổ rung chuyển không gian, ba khối cầu lửa, khói đen ngòm tỏa ra trên bầu trời. Những tiếng rú, tiếng ngựa hí im lìm. Nhưng các kị mã Mông cổ vẫn lao tới.

Địa Lô phất tay, ba tiếng chiêng vang lên. Tiếp theo những tiếng rít xé gió của Lôi tiễn rời khỏi thành, rồi những tiếng nổ kinh thiên động địa. Mỗi tiếng nổ là một quả cầu lửa chụp xuống đội hình kị mã Mông cổ. Ngựa, người ngã lăn ra, đè lên nhau. Quả không hổ là đội quân thiện chiến, kỷ luật, kị binh Mông cổ vẫn lao tới. Khi cách thành khoảng trăm trượng thì dừng lại, dàn thành trận bao vây hai mặt Tây và Bắc. Lôi tiễn vẫn nã đều đều.

Trận Mông cổ mở ra. Các máy bắn đá được xử dụng. Những tảng đá khổng lồ bay lên cao, rơi vào thành. Lôi tiễn nã lên đầu các pháo binh bắn đá, nhưng không ai dám rời vị trí. Một hồi tù và rúc lên. Trận kị binh mở ra, hàng hàng, lớp lớp bộ binh tay cầm khiên chống tên, lưng dắt đoản đao tiến tới. Cứ mỗi toán lại có một quân Mông cổ đứng sau, tay lăm lăm đao. Người nào ngừng lại, hoặc quay đầu về sau là bị chém liền. Phía sau hơn trăm trượng là trận kị binh.

Địa Lô ra lệnh đánh chiêng, Nỏ thần bắn loạt đầu tiên, cả một lớp người ngã xuống. Lớp sau dẫm lên xác chết lớp trước lao tới. Nỏ thần bắn loạt thứ nhì, lại một lớp người ngã xuống. Kị binh tới gần chân thành. Họ dương cung nhắm những xạ thủ Lôi tiễn, Nỏ thần buông tên. Một số bộ binh đã lên được mặt thành. Nguyễn Văn Lập chỉ huy bộ binh đánh bật chúng rơi xuống chân thành.

Trong khi đó phía Nam, Đông thành do Tạ Phương Đắc chỉ huy: dưới chân thành là những chiến thuyền dàn ra thành trận chờ đợi. Xa xa một đoàn chiến thuyền kéo cờ Mông cổ đang chèo tới. Tất cả 95 chiếc. Tạ Phương Đắc đánh ba tiếng trống lệnh: Đô đốc Chu Đức phất cờ, các chiến thuyền Tống từ từ lui lại. Đoàn thuyền Mông cổ tới chân thành thì dàn trận thành hình thước thợ rồi dùng máy bắn đá lên. Vương Kiên đánh ba tiếng chiêng, lập tức Lôi tiễn trên thành nã xuống các chiến thuyền. Mười Đại tiễn trúng 10 chiến thuyền. Các chiến thuyền bốc cháy.

Thuyền bốc cháy, quân sĩ la hét mặc quân sĩ la hét. Các chiến thuyền áp vào chân thành. Binh sĩ bắc thang leo lên. Chỉ chờ có thế, Vương Kiên đánh ba tiếng chiêng, Nỏ thần tác xạ ba loạt, binh tướng đang leo lên, ngã lộn xuống sông. Thình lình có tiếng hô:

– Thuyền bị thủng đáy, nước tràn vào.

Gần 50 chiến thuyền đang từ từ chìm xuống. Quân sĩ nhảy khỏi thuyền bơi lóp ngóp đầy sông. Giữa lúc đó chiến thuyền Tống quay trở lại. Thủy thủ Tống đứng trên thuyền dùng tên bắn xuống như bắn vịt.

Tất cả 95 chiến thuyền Mông cổ đều từ từ chìm xuống sông. Binh tướng Mông cổ la hét xin đầu hàng. Đô đốc Chu Đức lệnh cho thủy thủ Tống tung dây kéo lên trói lại.

Giữa lúc đó có tiếng ầm, ầm, rồi các Ngạc ngư binh từ dưới nước vọt lên sàn thuyền Tống. Người nào tay cũng cầm đục, búa. Bấy giờ tù binh Mông cổ mới biết tại sao thuyền mình bị chìm.

Chiến thuyền Tống chèo tới, dàn hàng dọc theo sông, bắn tên vào hông đội hình kị binh Mông cổ đang tấn công vào mặt Tây thành. Vạn phu trưởng chỉ huy mặt này rúc lên ba hồi tù và. Kị binh Mông cổ đổi thế trận: một nửa tiếp tục công thành. Một nửa dàn ra chống với thủy quân.

Cuộc chiến đến giờ Ngọ [12 giờ trưa] thì đám tù hàng binh Tống leo lên tấn công thành chết gần hết. Phía Mông cổ rúc tù và thu quân. Kị binh đổi tiền đội ra hậu đội, cùng hú lên rồi rút lui. Nhưng Lôi tiễn vẫn nổ trên đầu.

Đám tù hàng binh cũng ôm vũ khí rút ra xa.

Địa Lô quyết không tha, Tử đánh chiêng, Nỏ thần tác xạ thêm một loạt, đám tù hàng binh còn lại ngã lổng chổng.

Một tướng Mông cổ phi ngựa tới, tay cầm hai lá cờ phất lên: một xanh, một đỏ. Đó là biểu hiệu xin ngừng chiến để thu nhặt xác chết. Đám bộ binh đẩy ra hơn trăm xe, nhặt xác chết chất lên. Nhiều thương binh chưa chết, chỉ bị trúng tên, không đi được thì đám bộ binh nhặt xác chết vung đao chặt đầu cho chết luôn.

Vương Kiên đánh ba tiếng trống thu quân. Các đội Nỏ thần, Lôi tiễn tạm rời vị trí, nghỉ ngơi, ăn trưa. Tổng kết phía Lôi tiễn, Nỏ thần chỉ có 15 người bị thương nhẹ do đá bắn trúng. Đội Ngạc ngư vô sự. Phía Tống 30 bộ binh tử thương do đá bắn trúng. Thủy quân bắt hơn ba trăm tù binh.

Kể khi Mông Ca vây Điếu ngư, đây là lần đầu tiên Mông cổ bị thất bại. Tống chiếm thượng phong. Vương Kiên cho mở tiệc mừng chiến thắng.

Địa Lô viết thư báo cáo trận đánh, rồi sai chim ưng đem đến cho Vũ Uy vương.

Vương Kiên họp chư tướng nghị kế. Vương lên tiếng:

– Trận vừa qua Mông cổ bị bất ngờ, tổn thất quá cao. Chắc chắn Mông Ca sẽ cho tiến công, phá bằng được thành này. Vậy chư vị có ý kiến gì không?

Kiêu kị tướng quân Nguyễn Văn Lập phát biểu:

– Thành này của mình nằm trên núi, tuy không cao, nhưng máy bắn đá của Mông cổ khó bắn tới thành. Còn bộ binh leo núi, tới chân thành đã mệt lử, dù cố gắng bắc thang lên được, thì đâu còn sức chiến đấu? Ta sợ là sợ bị bao vây, hết lương, tuyệt nước. Nay ta mới có lương, mùa này đang tháng 8, có mưa, con thác chảy xuống không bao giờ hết nước. Ta không sợ chúng tràn ngập. Ta cũng không đủ sức phản công. Ta cố giữ thành, chỉ mong chúng đánh không được, phải bỏ cuộc mà thôi.

Tạ Phương Đắc đề nghị:

– Mông cổ hết lương. Chắc chắn chúng sẽ cho mấy vạn người đánh Điếu ngư, rồi chia quân đánh chiếm Bồ lăng, Giang an để cướp lương. Ta nên xin Vũ Uy vương rút quân về trấn hai nơi này. Trận đánh tại Bồ lăng, Giang an sẽ khủng khiếp lắm. Cần có quân tinh nhuệ, tướng mưu trí thì giữ nổi.

Địa Lô đáp lời:

– Chúng ta có hai hiệu Văn Bắc, Thiệu Hưng thiện chiến, can đảm. Cần một hiệu thông thạo địa thế, vậy phi hiệu Bồ lăng, không hiệu nào bằng.

Chiều hôm ấy có thư của Đại Hành gửi cho Vũ Uy vương. Vương chuyển lại cho Địa Lô:

Trận đánh sáng nay Mông cổ bị thất bại lớn. Tổn thất kị binh lên tới gần vạn chết. Hơn vạn bị thương. Lao binh, hàng binh, bộ binh chết hơn hai vạn.

Mông Ca thống mạ tướng chỉ huy công thành là Mục Tương Ca. Mục Tương Ca biện luận rằng y bị bất ngờ vì phía Tống có Lôi tiễn, Nỏ thần và Ngạc binh. Bộ Tham mưu trình bày rằng ba loại vũ khí đó là ba loại của Giao chỉ.

Mông Ca hỏi Thanh Liên về ba loại vũ khí trên. Thanh Liên trả lời rằng hồi ở trong nước nàng là một cô gái suốt ngày ca hát, nên không biết gì nhiều: nàng nghe nói đại khái rằng Nỏ thần do một tướng thời An Dương vương tên Cao Nỗ chế ra từ hơn nghìn năm trước. Các đời sau biến đổi đi, nay tinh diệu hơn nhiều. Còn Lôi tiễn, loại vũ khí này do các đạo quân Việt khi công phá Ung châu của Tống biến chế từ Nỏ thần ra. Lúc đầu hết sức thô sơ. Người sau biến đổi đi cho đến nay hiệu nghiệm nhiều: tầm tác xạ xa, sức công phá rất mãnh liệt.

Hai tướng bị bắt được trao đổi là Dương Đại Uyển với Đặng Văn quyết rằng đạo quân tiếp viện là quân Việt. Mông Ca bắt Đặng Văn diễn lại các thế võ mà Thúy Hồng đấu với y trước mấy chục tướng võ. Họ nhận ra Thúy Hồng xử dụng võ công Mê linh, Đông a, Sài sơn. Nhất là Thiên la thập bát thức.

Cuối cùng bộ tham mưu quả quyết: Hành Sơn vương là người Việt. Đạo quân tiếp viện là quân Việt. Tuy nhiên họ không biết Hành sơn vương là ai. Mông Ca ban chỉ cho các mặt trận phải bắt cho được một tù binh Việt sẽ biết Hành sơn vương là ai?

Nhiều hàng tướng Tống trở mặt đánh lại Mông cổ, nên Mông Ca xử tử hình Dương Đại Uyển, vì Đặng Văn, cũng như binh tướng Mông cổ bị bắt tại Nga sơn, Dân giang, Thanh thần tố cáo.

Hiện lương thảo của Mông Ca chỉ còn ba ngày. Mà lương từ Hàm dương phải 10 ngày nữa mới có thể tới. Trước nguy cơ, bộ tham mưu quyết định chấp nhận tổn thất, bằng mọi giá phải chiếm Bồ lăng, Giang an để tự cứu mình.

Mông Ca cho quân nghỉ ba ngày rồi:

– Tiếp tục công phá Điếu ngư bằng ba đội quân đặc biệt:

Đội thứ nhất: dùng một tướng người Tây vực đem chất nổ mà Mông cổ học được khi đánh sang Đức lan tây để phá thành Điếu ngư. Đội công binh này chuẩn bị 3 ngày nữa sẽ ra tay. Khi chất nổ phá vỡ tường thành, thì sang bước thứ nhì.

Đội thứ nhì: dùng một đội võ sĩ do Hốt Tất Liệt tuyển chọn khi còn ở Hoa lâm. Chúng là người Hán, Tây vực, Hồi cương, Cao ly, Tây hạ. Bọn này sẽ dùng mộc che thân, dùng khinh công đi trước xông vào thành.

Đội thứ ba: đã thúc các tướng người Hán ở vùng Đông xuyên, Tây xuyên viện cho 5 vạn binh. Y dùng 5 vạn này liều chết bắc thang tiếp theo các võ sĩ leo lên thành.

– Trao cho tướng Xích Nhân Thiết Mộc Nhi chỉ huy hai đạo quân, mỗi đạo hai vạn phu sẽ tiến đánh Giang an, Bồ lăng.

Lại một thư khác:

Sau khi hai đoàn tải lương bị đốt. Mông Ca cho kị binh dàn ra tuần tiễu rất cẩn thận. Nên Đại Đởm đại tướng quân đã rút về Ích châu. Hiện đang ẩn dưới một con thuyền lớn gần nơi đóng quân của Mông Ca.

Đã lênh cho Đại Đởm đại tướng quân đột nhập dinh trại Mông Cổ, bỏ thuốc độc vào nước uống các tầu ngựa.

Vũ Uy vương, cùng bộ tham mưu sẽ tới Điếu ngư hội với Vương Tiết độ sứ vào ngày mai.

Quân báo:

– Có sứ giả của Mông Ca xin vào yết kiến Vương Tiết độ sứ.

– Cho vào.

Vương Kiên ngồi giữa, bên phải là Tạ Phương Đắc, bên trái là Nguyễn Địa Lô.

Sứ giả là một văn quan, trước đây từng làm Tham quân cho Vương Kiên. Y tên Nguyễn Chiến.

Lễ nghi tất.

Vương Kiên biết tên này đến với mục đích chiêu hàng. Nên ông cười nhạt:

– Phải chăng người là Tham quân Nguyễn Chiến?

– Thưa Tiết độ sứ, trước kia tôi là Tham tướng của ngài. Nhưng nay tôi lĩnh Lễ bộ tham tri, tước Vũ thành công, tôi là Khâm sứ của Đại hãn Mông cổ.

– Người định làm thuyết khách phải không? Người muốn nói gì thì nói đi. Nếu nói không thông đạo lý thì đừng chê gươm ta không sắc.

Nguyên Chiến cười ha hả:

– Ngài đe dọa tôi đấy à? Gươm ngài sắc, ngài muốn giết tôi thì ngài cứ giết. Tôi nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà đến đây cứu tính mệnh ngài và mấy vạn người trong cái thành nhỏ xíu này. Ngài là người đọc sách, ngài phải biết rằng Khổng tử đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy mà khuyên người đời phải tùy thời. Khi Triệu Khuông Dẫn nhân chúa mới qua đời, con còn thơ dại, bầy ra cái gọi là Hồng kiều binh biến để đoạt ngôi vua. Đấy là một thời. Triệu Khuông Nghĩa bầy ra cái vụ tiếng búa đêm khuya giết Khuông Dẫn, chiếm ngôi vua. Đấy là một thời. Hỏi Tống triều có gì đáng gọi là chính thống đâu? Nay khắp thiên hạ đều quy về Mông cổ. Đại Hãn tôi nhân từ, mở cửa thu dụng, trọng đãi tất cả người tài. Người yêu tài của ngài nên sai tôi đến đây, với lời hứa rằng nếu ngài chịu quy hàng thì sẽ phong cho ngài tước vương, vẫn để tổng trấn Ích châu. Ngài chờ gì mà không mở cửa thành đón tiếp người? Còn như ngài vẫn khăng khăng trung thành với cái triều đình như ngọn đèn trước gió, trong thì tên tể tướng Giả Tự Đạo chuyên quyền, ngoài thì dân chúng chán ghét. Ngày một ngày hai, cái thành này bị phá, thân thể ngài bị phơi nắng phơi mưa cho ruồi bu, cho quạ rỉa, chẳng đáng tiếc ru? Xin ngài nghĩ lại.

Vương Kiên cười nhạt:

– Người là người đọc sách, từng được hưởng ơn mưa móc của triều đình. Giữa lúc quốc biến, ác quỷ Thát đát tàn hại dân chúng, người lại cúc cung quỳ gối theo chúng. Bây giờ dân chúng đất Ích châu này đang sống chết chống ác quỷ, thì người lại đến dây hoa ngôn xảo ngữ. Người về nói với Mông Ca rằng: Vương Kiên này tuy trói gà không chặt, nhưng khí tiết can vân, thà chịu chết, chết vinh hơn sống nhục.

Tạ Phương Đắc nói với Vương Kiên:

– Tiết độ sứ, Lễ bộ tham tri nói có phần đúng. Chúng ta cần nghị lại đã. Có lẽ nên hàng, để cứu sinh mạng hơn chục vạn người tại Ích châu. Vậy như thế này: xin Nguyễn tham tri về tâu với Đại hãn cho chúng tôi suy nghĩ ba ngày rồi trả lời người.

Ngồi cạnh Vương Kiên, nhớ một truyện, Địa Lô hỏi Nguyễn Chiến:

– Tôi hỏi Thiên sứ tin tức một người, mong Thiên sứ giúp cho.

Thấy một nam tử phong quang khác thường gọi mình là Thiên sứ, Nguyễn Chiến hãnh diện:

– Không biết tướng quân hỏi tin ai?

– Cách đây ít lâu, Mông cổ tại Đại lý cầm tù hai người, một là Chu Anh, hai là một phụ nữ. Chu Anh đã được trao đổi trở về rồi. Còn…

Nguyễn Chiến huênh hoang:

– Có, cô này là người Việt, từng là thứ phi của Thái sư Ngột Lương Hợp Thai bị Đại lý cầm tù. Vì vậy Đại Hãn không giam cầm mà cho ở trong một căn lều, sai cung nữ hầu hạ cẩn thận, chờ đưa về Kinh châu cho Thái sư. Ái chà… cô ấy đẹp hơn Tây Thi, Dương Phi nhiều.

Trong khi Vương Kiên ngơ ngác thì Tạ Phương Đắc đứng lên tiễn Nguyễn Chiến ra ngoài. Vương Kiên biết người phó tướng của mình mưu trí không biết đâu mà lường. Vì vậy khi thấy Tạ hứa ba ngày sẽ trả lời Mông Ca, ắt Tạ có mưu gì đây, Vương im lặng.

Tạ Phương Đắc trở vào, thấy Địa Lô cứ ngồi ôm gối mỉm cười thì kinh ngạc:

– Mưu của tôi không bõ cho Văn bắc thượng tướng quân cười. Người đoán ra hết rồi ư?

– Tôi thử nói ra xem có đúng ý của danh sĩ Nam Tống không nghe!

– Xin mời Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử.

– Khi Tạ danh sĩ hứa ba ngày sẽ trả lời thì bắt buộc Mông Ca không được tấn công Điếu ngư trong ba ngày ấy. Trong khi đó Mông Ca chỉ còn một ngày lương. Y đang chuẩn bị bỏ thành Điếu ngư lại sau để đánh Bồ lăng, Giang an cướp lương. Bây giờ y hy vọng mình hàng thì y sẽ có hết: có hàng binh, chiếm trọn Ích châu, có hai kho lương vĩ đại. Nhưng phải chờ sau ba ngày. Còn không giữ lời hứa với mình thì hao binh, tổn tướng. Y với bộ tham mưu suy nghĩ muốn điên lên được. Trong khi đó nội ba ngày thì Vũ Uy vương đã đem quân về đây, ta đủ sức đấu với Mông Ca.

Vương Kiên lo lắng:

– Liệu mưu sĩ của Mông Ca có nhìn ra không?

– Khó biết lắm. Tôi nghĩ chúng sẽ nhìn ra. Rồi đánh úp Điếu ngư.

Chiều hôm đó Vũ Uy vương cùng bộ tham mưu tới. Vương Kiên đón vào thành.

Tạ Phương Đắc trình bày tình hình. Vũ Uy vương cười:

– Tôi được tin Mông Ca đã đoán ra mưu của Tạ hầu. Bề ngoài giả đồng ý cho ta tin là thực, ta không đề phòng, rồi thình lình y tấn công. Cái mưu “xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị” này sao qua mắt chúng ta được? Y chuẩn bị ngày mai thí quân đánh một trận, làm cho binh tướng ta mệt mỏi. Sau đó, y cho hai đạo quân bỏ Điếu ngư lại sau tiến đánh Bồ lăng, Giang an. Y tin rằng trong ba ngày y sẽ hạ được thành Điếu ngư này. Ta phải tỏ ra rằng ta không muốn lằng nhằng với chúng. Ta cũng biết mưu của chúng.

Chiều hôm sau, có sứ giả của Mông cổ tới xin cầu kiến. Vương Kiên truyền cho vào. Sứ giả vẫn là viên tham quân Nguyễn Chiến. Lễ nghi tất. Nguyễn Chiến nói:

– Đại Hãn hài lòng về việc ngài chuẩn bị hàng. Thế nhưng người muốn biết tại sao ngài lại rầm rộ chuyển quân? Như vậy là thế nào?

Biết mưu kéo dài thời gian của mình vô hiệu. Nhìn tên phản phúc với bộ mặt trâng tráo, Vương Kiên nổi lôi đình. Ông quát:

– Võ sĩ đâu, chặt đầu tên này cho ta.

Võ sĩ lôi Nguyễn Chiến ra ngoài chặt đầu. Vương Kiên trao đầu y cho quân hầu:

– Người mang về cho Mông Ca, nói với y rằng: ngày mai quyết chiến.

Văn sơn Tử Địa Lô hội kiến riêng với Vũ Uy vương, vương phi. Tử trình:

– Có tin buồn.

Phi hỏi:

– Tin gì vậy ?

– Phu nhân của thầy Tạ Quốc Ninh bị Mông cổ bắt. Hiện Mông Ca cho cô ở trong một căn lều, sai cung nữ hầu hạ cẩn thận, làm áp lực với Ngột Lương Hợp Thai, bắt y phải bỏ Hốt Tất Liệt, thì sẽ đưa phu nhân về cho y. Bằng không thì gả cho Mục Tương Ca hay Xích Nhân Thiết Mộc Nhi.

Phi giật mình :

– Sao cháu biết?

Địa Lô trình bầy những gì Chu Anh, Nguyễn Chiến nói. Vương phi bàn:

– Mình phải cho Đại Hành, Thanh Liên biết. Rồi có thể tìm cách cứu Hoàng Liên. Hoặc Thanh Liên dùng quyền Tuyên phi đưa Hoàng Liên về cho ở chung.

Địa Lô xua tay:

– Thưa thím, không ổn!

– Sao?

– Cô Hoàng đẹp quá. Cho về ở chung với cô Thanh, lỡ Mông Ca say cô Hoàng, y bắt cô làm phi thì lôi thôi to.

– Ừ nhi!

Vương viết thư cho Đại Hành liền.

Vừa lúc đó vương nhận được thư của Khu mật viện Đại Việt:

Cách đây mấy tháng, Quốc công Tạ Quốc Ninh gửi biểu về triều đình báo tin : Hốt Tất Liệt cho con y là Hốt Khê Xích (*) làm Vân Nam vương, đem quân xuống Vân Nam. Hốt Khê Xích chiêu mộ các bộ tộc, cùng dân chúng. Nên quân Cần vương bất lợi. Phu nhân Hoàng Liên bị bắt. Quốc công xin được trở về nước an dưỡng tuổi già. Vậy ý vương thế nào? Liệu có cứu được phu nhân Quốc công không ? Nếu cứu được thì đưa về nước ngay.

(*) Hốt Khê Xích là tên Mông cổ của gã Vân Nam vương Hu Ghê Tri. Nguyên sử, q.202, An Nam truyện phiên âm là Hốt Khê Xích.

Vũ Uy vương trả lời :

Xin chấp thuận cho Quốc công về nước ngay. Một đời Quốc công xả thân với Xã tắc. Xin triều đình phong thưởng cho xứng đáng. Đã biết rõ tình trạng phu nhân Hoàng Liên. Sẽ tìm cách đưa phu nhân về nước khi thuận tiện.

(Còn tiếp Hồi 82)

Share this post