Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 87 (Tiếp theo)

Anh Hùng Đông A – Gươm Thiêng Hàm Tử (Tiểu Thuyết Lịch Sử – Trần Đại Sỹ) Hồi 87 (Tiếp theo)

ANH HÙNG ĐÔNG A – GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ
* Tiểu Thuyết Lịch Sử
* Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
* Nguồn: Blog Trần Đại Sỹ (https://trandaisy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ.

HỒI THỨ TÁM MƯƠI BẢY
Thái Tử Thoát Hoan
(Tiếp theo)

Bây giờ hai người đang dưỡng thương, được tin Nguyên phi thay Hoàng đế đến thăm. Dù viết thương chưa lành, cả hai vẫn cố gắng ngồi dậy hành lễ. Theo sau phi là bốn giai nhân mà từ hôm gặp đến giờ, lúc nào hai tướng cũng mơ mơ, tưởng tưởng.

Nguyên phi vui vẻ:

– Thế nào hai tướng quân, vết thương có đau lắm không?

– Đa ta Phi, tuy anh em thần đau, nhưng đau vì Hoàng thượng thì anh em thần vẫn cảm thấy hãnh diện.

Phi chỉ Ngọc Kỳ:

– Giới thiệu với hai tướng quân. Con bé cháu tôi mới được hoàng hậu ban chỉ tuyển làm Thái tử phi, cũng có mặt hôm nay để chúc mừng huân công của hai vị.

Lý Hằng cung tay:

– Hai anh em thần đa tạ hồng ân của Thái tử, của Thái tử phi.

Đã được Nguyên phi đặn trước, Ngọc Cách nở nụ cười “Câu hồn đoạt phách” trước Toa Đô, rồi sẽ xoa lên vết thương:

– Tướng quân! Em nghe nói, trong đêm quân ngụy Hoa lâm đột kích vào doanh trại, tướng quân trổ thần võ đập chết ba Vạn phu trưởng của chúng, rồi đuổi chúng chạy xa đến 10 dặm, nên mới bị thương. Hoàng thượng thương cảm tướng quân lắm. Người ban chỉ cho em phải ở đây hầu hạ tướng quân đến khi lành vết thương.

Nói rồi nàng nắm tay Toa Đô như không muốn buông ra.

Nghe Ngọc Cách nói, Toa Đô mừng đến rơi nước mắt, y hướng về Hoàng thành hành lễ:

– Thần dù nát thây trăm lần cũng không tiếc để báo ân của bệ hạ.

Còn Ngọc Quốc, nàng nở nụ cười “Đỗ quyên dạ khai” huyền bí với Lý Hằng:

– Tướng quân! Trong trận đánh Hàm cốc quan, tướng quân đã dùng hết lực đuổi giặc, thế nhưng giặc hung dữ quá đến nỗi phu nhân cũng bị hại. Hoàng thượng biết lòng trung ủa tướng quân, nên sai em đến đây để an ủi tướng quân.

Nhìn khuôn mặt thanh tú của Ngọc Quốc, hồn Lý Hằng muốn bay bổng lên cao, bao nhiêu đau đớn vết thương biến mất.

Sau khi ban thưởng cho thương binh, Nguyên phi dẫn Ngọc Kỳ, Ngọc Trí về, để Ngọc Quốc, Ngọc Cách lại.

Vừa về đến cung, Bạch Liên nhận được chỉ của Hốt Tất Liệt, thủ bút của nhà vua:

Thoát Hoan, Liêm Hy Hiến bị bại trận. A Lý Bất Ca chiếm Khai bình. Trẫm phải khẩn cấp thân chinh, lên đường trước. Phi về thì đem Quang Uy tướng quân Vũ Chính và Hổ Uy tướng quân Đào Minh cùng vượt Trương gia khẩu theo xa giá trẫm. Trẫm cần Phi theo giúp để tiến về Hoa lâm.

Phi cho gọi hai tướng Vũ Chính, Đào Minh tới, truyền đem bản bộ quân mã là hai Thiên phu Cấm quân, Thị vệ theo hộ tống.

Trước khi khởi hành, phi nhận được thư Đại Hành:

Kính chị,

Em vẫn phụ trách tại Khu mật viện. Tình hình Mông cổ nguy ngập, vì các Hãn Kim trướng không tuân chỉ trưng binh của Đại hãn. Đại hãn lâm thế cô, quân ít, tướng cô. Còn binh tướng gốc Mông cổ, Trung nguyên, Tây hạ họ không thiết tha chiến đấu tương tàn. Hơn nữa họ không muốn thế lực lều trại, mà muốn theo Hốt Tất Liệt để cũng cố chế độ định cư. Đại Nguyên ban chỉ chiêu hàng khắp nơi. Tướng, hãn nào hàng thì sẽ được thăng lên một cấp. Dù tội gì cũng được đại xá. Các tướng sẵn sàng bỏ Hoa lâm theo Đại đô. A Lan Đáp Nhi, Lưu Thái Bình, Ngột A Đa tuy có tài, mà lòng tướng, lòng binh như vậy thì không thắng được. A Lan Đáp Nhi đánh bại Liêm Hy Hiến khắp nơi, Chí Nguyên thân chinh, khiến A Lý Bất Ca đang nghĩ đến đầu hàng.

Hôm qua nghe tin, Hốt Tất Liệt thân chinh, đánh bại A Lan Đáp Nhi hai trận, đuổi quân Mông cổ khỏi Khai bình. Quân Nguyên đang tiến về vùng Thát đát, A Lý Bất Ca trao cho Cáp Thiết Sáp Nhi, Ngọc Mộc Hốt Nhi trấn thủ Hoa lâm. Ông ta cùng quần thần bỏ Hoa lâm chạy về Khiêm Khiêm châu. Nội cung bị bỏ rơi. Y điều Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc đem hai vạn phu trực thuộc trấn phía Tây Hoa lâm; ba tướng chỉ huy Cấm quân A Mít Lỗ Tề, Kim Đại Hòa, Đi Mi Trinh trấn thủ Đông Hoa lâm. Nếu chị theo Hốt Tất Liệt tiến đánh Hoa lâm, thì chị xin với nhà vua đi sứ chiêu hàng, em cam đoan giúp chị trong vụ này.

Bạch Liên gọi Vũ Chính, Đào Minh, Hồng Nga, 4 nàng Ngọc vào họp. Phi lên tiếng trước:

– Cuộc chiến giữa Hốt Tất Liệt với A Lý Bất Ca đã tới hồi kết thúc. Trận sắp tới sẽ kinh khủng vô cùng. Chị biết Hốt Tất Liệt sẽ không giết em mình đâu. Tuy nhiên chúng ta có nhiều người ở bên phía Hoa lâm. Ta cần cứu lấy người của ta.

Hồng Nga than:

– Khó! Em thấy cứu các nàng Ngọc thì có thể, chứ cứu các chị trong Tô lịch với Đông hoa thì không hy vọng.

– Em phân tích chi tiết cho bốn con bé Ngọc biết.

– Chị Huyền Liên là ái phi của A Lý Bất Ca. Nếu y đầu hàng quy phục Hốt Tất Liệt, dĩ nhiên y không bị giết, mà được phong cho một Hãn địa nào đó. Trường hợp này thì chị Huyền Liên vô sự.

– Giỏi. Em tiếp!

– Hai chị Tử Liên, Lan Liên là chánh phi của hai hoàng tử Cáp Thiết Sáp Nhi, Ngọc Mộc Hốt Nhi. Nếu hai người theo A Lý Bất Ca đầu hàng thì hai chị cũng vô sự. Duy hai chị Thúy Nga là vợ của A Lan Đáp Nhi, Thanh Nga là vợ của Ngột A Đa thì khó vô cùng. Vì hai ông này là kẻ thù không đội trời chung của Hốt Tất Liệt. Ví dù hai ông có hàng thì y cũng không tha. Chắc chắn hai ông này sẽ bị giết. Phi có thẻ miễn tử thì cũng chỉ cứu tính mệnh hai bà chị này. Theo truyền thống của Mông cổ, hai bà chị sẽ được Hốt Tất Liệt gả cho các Hãn, các tướng khác.

Đào Minh xua tay:

– Hai bà này được chồng sủng ái cùng cực. Nếu chồng bị giết, thì hai bà sẽ chết theo chồng, chứ không chịu làm vật giải trí cho kẻ thù của chồng đâu.

Bạch Liên tỏ vẻ vui mừng:

– Theo như Đại Hành cho biết khi mới xẩy ra cuộc chiến Hoa lâm, Đại đô, thì Vũ Uy vương đã tiên liệu về vụ này rồi. Hiện Ngột A Đa đang thống lĩnh binh Mông cổ tại Vân Nam, Tây tạng, Hồi cương chống với quân Nguyên. Nếu y bại thì cả hai vợ chồng sẽ về Đại Việt sống. Thanh Nga vô sự. Còn chị Thúy Nga, Vũ Uy vương đã cử người đem chị ấy với các con A Lan Đáp Nhi về Bắc cương lánh nạn từ hơn năm nay rồi.

Vũ Chính thở phào:

– Như vậy chúng ta yên tâm. Vì Vũ Uy vương có chỉ dụ: bằng mọi cách không đề người của mình chết trong cuộc tranh quyền của anh em Hốt Tất Liệt, A Lý Bất Ca. Bây giờ tới các nàng Ngọc.

Hồng Nga kiểm điểm lại:

– Các em gồm 10 người trong đội Ngọc của Vũ Uy vương phủ phải không? Hiện Ngọc Minh đang sống với chồng tại Thăng long. Ngọc Đức là vợ Vạn phu trưởng Vũ Cao San; Ngọc Thiên là vợ Vạn phu Trần Mạnh Quốc. Hai nàng này đang có mặt ở Hoa lâm vì chồng được A Lý Bất Ca trao cho trấn thủ Hoa lâm với ba tướng A Mít Lỗ Tề, Đi Mi Trinh, Kim Đại Hòa. Tại Hoa lâm ta có ba nàng vợ của ba tướng là Ngọc Hạ, Ngọc Tiên, Ngọc Trị. Tổng cộng 5 người.

Bạch Liên quyết định:

– Bây giờ ba em Quốc, Trí, Cách ở lại Đại đô. Trong các tướng cầm quân đánh Hoa lâm có Thái tử Chân Kim, vậy cô mang Ngọc Kỳ theo. Ngoài ra lão tướng Ngột Lương Hợp Thai, A Truật cũng tham dự vào trận đánh Hoa lâm, vậy chị mang Hồng Nga theo. Hai em sẽ có dịp trổ tài thuyết phục 5 tướng trấn thủ Hoa lâm đầu hàng, lập công với Đại nguyên.

Vũ Chính trầm tư rồi lắc đầu:

– Chúng ta cần gây cho Mông cổ, Đại nguyên có chiến tranh, càng lâu càng tốt! Tại sao ta lại giúp Hốt Tất Liệt chiêu hàng các tướng? Như vậy thì Mông cổ sẽ bại, cuộc chiến chấm dứt rất mau.

Ngọc Kỳ tỏ ra minh mẫn:

– Anh Chính ơi! Em thấy trước sau gì thì ba tướng chỉ huy Cấm vệ của A Lý Bất Ca với hai tướng Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc cũng hàng Nguyên. Nay cô Bạch Liên ra tay trước, chiêu hàng 5 tướng để lập công với Đại nguyên, hơn nữa nắm 5 tướng trong tay phi. Chính vì vậy mà anh Đại Hành mới hứa giúp phi trong vụ này.

oOo

Đoàn tùy tùng của Nguyên phi Bạch Liên lên đường, vượt Trương gia khẩu, rồi đi vào vùng Thảo nguyên mênh mông. Phải mất hai ngày mới tới đại bản doanh của Nguyên. Đại bản doanh của Hốt Tất Liệt đóng tại chân núi Gia hòa. Đây là một thị trấn thuộc cố đô của tộc Thát đát. Thời Thành Cát Tư Hãn tộc này là đối đầu thứ nhất với Mông cổ. Chính Đại hãn Thát Đát đã giết chết thân phụ của Thành Cát Tư Hãn. Sau Thát Đát bị Mông cổ đánh bại, Thành Cát Tư Hãn cho sát nhập vào Mông cổ. Trong các trận đánh giữa Mông cổ với Kim, tộc này đi tiên phong, có công đầu. Thành Cát Tư Hãn cho di phân nửa dân của tộc này vào trong Vạn lý trường thành . Sau hơn 50 năm số di dân này bị đồng hóa thành người Hán. Từ Trung nguyên, số người Thát đát-Hán này đem nếp sống tộc Hoa về quê hương mình, nên các tiểu tộc trở thành những tỉnh nhỏ, các bộ lạc đông người trở thành những thị trấn như Trung nguyên.

Nghe tin Nguyên phi tới, nhà vua thân ra ngoài bản doanh đón. Sau khi an tọa, phi thấy đầy đủ các tướng thì hỏi:

– Tâu hoàng thượng, tình hình thế nào?

– Bọn A Lan Đáp Nhi đánh bại Thoát Hoan, Liêm Hy Hiến, Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu, Ngột Lương Hợp Thai, A Truật, chúng vây Khai bình. Trẫm đã điều được mười vạn kị binh tiếp viện cho Thoát Hoan đánh giải vây Khai bình. Nhưng quân A Lý Bất Ca đông quá, mình bị tổn thất nặng nề. Trẫm phải thân chinh, mới đây phá A Lan Đáp Nhi hai trận. Phần thắng về phía mình. Hiện A Lý Bất Ca dàn 5 vạn kị ở phía Bắc, 5 vạn kị ở phía Nam, 5 vạn kị ở phía Tây. Còn tại Hoa lâm thì quân của A Lan Đáp Nhi trên mười vạn, thêm 2 vạn kị từ Tứ xuyên rút về với 2 vạn Cấm quân thị vệ. Cộng 29 vạn. Các tướng đang nghị luận phân vân không biết có nên tấn công Hoa lâm không? Vì tấn công thì ta không đủ lực lượng, mà chong mặt thì bọn A Lý Bất Ca đầy đủ lương thực, trong khi lương thực của ta thì ở trong quan ải, vận chuyển khó khăn.

Phi nở nụ cười hỏi Ngột Lương Hợp Thai:

– Vương gia! Người kinh nghiệm chiến đấu, tài trí như vương gia mà không tìm ra phương cách thắng A Lý Bất Ca sao?

Bạch Liên từng bị Ngột Lương Hợp Thai bắt cùng 6 người bạn. Tuy y say mê độc chiếm Hoàng Hoa, nhưng thỉnh thoảng cũng qua đêm với nàng. Bây giờ tuy biết nàng là sủng phi của nhà vua, nhưng y vẫn coi thường nàng. Nghe nàng hỏi, y biết nàng mỉa mai vụ đánh Đại Việt bị bại. Y trả lời xốc họng:

– Như phi tuyên chỉ, chắc phi có kỳ mưu, diệu kế chinh phục A Lý Bất Ca trong hoàn cảnh này! Nô tài xin rửa tai nghe phi dậy!

Bạch Liên biết Ngột Lương Hợp Thai nói mỉa mình, nhưng phi vẫn bình tĩnh tâu với nhà vua:

– Tâu Hoàng thượng, thần thiếp có đọc Tứ thư, sách Mạnh Tử nói rằng:

Ta hồ! Binh đao chi sự, Thánh nhân bất đắc dĩ dụng chi.

Nghĩa là: Than ôi, binh đao là những thứ hung ác! Thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dùng. Nếu bây giờ bệ hạ đánh Hoa lâm thì quân mình ít, không đủ để thắng A Lý Bất Ca. Mà dù bệ hạ dốc quân từ Tứ xuyên, Hàm dương về, đánh bại A Lý Bất Ca phá được 30 vạn quân của y, thì ít ra mình cũng mất 10 vạn người. Tổng cộng Mông cổ, Đại nguyên chết 40 vạn người. Nếu ta tránh được chiến tranh, hoàng thượng sẽ có 40 vạn binh. Vậy ta dùng mưu, khuất phục y thì hơn. Tháng trước, A Lý Bất Ca nghe tin hoàng thượng thân chinh, y đã âm thầm cùng triều đình nghị sự, xin đầu hàng. Nhưng một số các hãn, các tướng không đồng ý. Trong khi Khu mật viện của y báo rằng hầu hết các tướng định theo gió đầu hàng Đại nguyên. Y cùng triều đình âm thầm rút về Khiêm Khiêm châu. Y sai hai hoàng tử Cáp Thiết Sáp Nhi, Ngọc Mộc Hốt Nhi, cùng ba tướng A Mít Lỗ Tề, Đi Mi Trinh, Kim Đại Hòa trấn thu Hoa lâm. Ba tướng này trước đây là người thân tín của Đại hãn Mông Ca. Từ khi Mông Ca tử trận, họ bị thất sủng, được trao cho chức Vạn phu trưởng phòng thủ Hoa lâm. Trước khi rút khỏi Hoa lâm, A Lan Đáp Nhi điều hai vạn phu của Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc về phòng thủ Tâây Hoa lâm. Như vậy hiện Hoa lâm chỉ có 5 vạn kị binh mà thôi, chứ không phải 29 vạn.

Tể tướng Vương Văn Thống bàn:

– Nếu tin tức đúng như Nguyên phi nói, hoàng thượng không cần dàn quân đánh Hoa lâm nữa. Ta đánh Hoa lâm, trong lúc giao tranh, gươm đao vô tình ắt có nhiều Quý tộc, nhiều gia đình các Hãn bị vạ lây. Xin bệ hạ cho quân tiến sát Hoa lâm, rồi gửi sứ chiêu hàng hai hoàng tử với bọn A Mít Lỗ Tề, Di Mi Trinh, Kim Đại Hòa. Ba người này đầu hàng, thì ta không tốn một mũi tên mà bình được Hoa lâm.

Nhà vua hỏi:

– Ai đi sứ được bây giờ?

Ngọc Kỳ bước ra quỳ gối:

– Thần nhi xin được lĩnh nhiệm vụ khó khăn này. Vì vợ của cả năm tướng đều là bạn học thời thơ ấu của thần nhi.

Thấy một thiếu nữ ngồi cạnh Thái tử, còn quá trẻ, nhan sắc diễm lệ, nói tiếng Hoa vùng Yên kinh, giọng thanh tao, tâu xin đi sứ chiêu hàng. Các tướng văn, võ đều không biết Ngọc Kỳ là ai. Thái tử Chân Kim giới thiệu:

– Giới thiệu với chư vị đây là Thái tử phi khuê danh Đặng Ngọc Kỳ, mới được mẫu hậu ban chỉ tuyển cho cô gia.

Hốt Tất Liệt là một trong những hoàng đế Trung quốc có con mắt tinh đời, biết dùng người bậc nhất. Nhà vua hỏi Ngọc Kỳ:

– Hài nhi, con có cần ai đi theo không?

– Xin cho một trong hai vị tướng quân Vũ Chính, Đào Minh với một Thập phu Thị vệ là đủ.

– Con có cần lễ vật gì không?

– Tâu xin cho con mười cái thẻ Miễn tử để an lòng các tướng soái Hoa lâm.

Đến đó Khu mật viện tâu lên hoàng đế:

A Lý Bất Ca cùng triều đình đã âm thầm rời Hoa lâm đi Khiêm Khiêm châu. Tại Hoa lâm chỉ còn 5 vạn phu trấn đóng mà thôi.

Từ nhà vua cho tới các quan văn võ đều nhìn Nguyên phi với tất cả nể phục: không biết bằng cách nào phi đã biết tin tức này quá sớm.

Lập tức nhà vua hạ lệnh cho quân Đại nguyên tiến đến cách Hoa lâm 100 dặm (50 km) hạ trại, rồi cho Ngọc Kỳ lên đường có Quang uy tướng quân Vũ Chính, Hổ uy tướng quân Đào Minh cùng 100 Thị vệ theo hầu lên đường.

Nguyên phi Bạch Liên tâu:

– Ngọc Kỳ là Thái tử phi, thì đủ uy tín nói truyện với hai vương phi của Cáp Thiết Sáp Nhi, Ngọc Mộc Hốt Nhi. Tuy nhiên Kỳ còn nhỏ tuổi quá, xin bệ hạ cho một vị đại thần theo để ứng đối khi cần. Xét trong các vị, thiếp xin tể tướng Vương vào nhiệm vụ khó khăn này.

Nhà vua chuẩn tấu.

Ngọc Kỳ làm chánh sứ, Vương Văn Thống làm phó sứ lên đường đã ba ngày mà không có tin tức gì, ruột nhà vua, Thái tử nóng như lửa. Một vài võ tướng than:

– Có thể Ngọc Kỳ bị giữ làm con tin.

Nhà vua họp chư tướng bàn: nếu trong ba ngày nữa không có tin của sứ đoàn thì sẽ ra lệnh đánh Hoa lâm. Cuộc nghị chưa xong thì Thị vệ tâu:

– Thái tử phi cùng sứ đoàn trở về xin phục mệnh.

Nhà vua ban chỉ cho vào. Ngọc Kỳ tâu:

– Hai hoàng tử Cáp Thiết Sáp Nhi, Ngọc Mộc Hốt Nhi đồng ý đầu hàng, với một điều kiện là xin phụ hoàng ban cho làm Hãn bộ tộc kỳ cựu của Mông cổ bên bờ sông Long Lý Hà.

Nhà vua gật đầu:

– Hai người là con của anh ta, là cháu ta, xin được giữ đất của tổ tiên là điều hợp lý. Trẫm đồng ý.

– Ba tướng A Mít Lỗ Tề, Đi Mi Trinh, Kim Đại Hòa khi được chiêu dụ đều mừng vô hạn. Hai tướng Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc thì ước mong được theo phụ hoàng từ lâu. Khi nghe thần nhi chiêu dụ thì vui vẻ vô cùng. Hiện tất cả đang chờ phụ hoàng tiến quân vào Hoa lâm. Hai tướng gửi phu nhân tới làm con tin. Xin phụ hoàng cho vào triều kiến.

Nhà vua mừng chi siết kể:

– Con ra dẫn hai người vào!

Ngọc Kỳ ra ngoài, một lát dẫn hai thiếu phụ trẻ vào. Các quan văn võ mặt nhìn mặt cùng tự hỏi:

– Mình tưởng Nguyên phi, Thái tử phi là người đẹp nhất trần gian, thế mà bây giờ hai người vợ của Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc còn muốn sắc sảo hơn.

Hai nàng quỳ xuống hành lễ:

– Thần Lý Ngọc Đức vợ của Vạn phu cho Trần Mạnh Quốc, và Lê Ngọc Thiên vợ của Vạn phu Vũ Cao San xin bái kiến thánh hoàng. Kính chúc thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nguyên phi ban chỉ:

– Hai em bình thân.

Thái tử hỏi:

– Có phải hai phu nhân đã khuyên hai tướng theo về với chính thống không?

Ngọc Đức thưa:

– Khải Thái tử, từ khi hoàng thượng lên ngôi bảo tộ, thì tất cả binh tướng, dân chúng trong thiên hạ đều khấu đầu quy phục nhưng chưa có dịp. Trượng phu của tiểu tỳ thường nói: Người là binh lính của hoàng thượng từ hồi hoàng thượng đem quân đánh Tứ xuyên. Nay được trở về dưới trướng của hoàng thượng như con tìm thấy cha vậy.

Hôm sau, Hốt Tất Liệt ra lệnh cho Liêm Hy Hiến, Ngột Lương Hợp Thai tiến quân vào Hoa lâm. Hai hoàng tử Cáp Thiết Sáp Nhi, Ngọc Mộc Hốt Nhi, dàn quân ra đón. Nhà vua vào trong thành Hoa lâm.

Trước đây, từ nhiều đời tổ tiên của Mông cổ sống bằng lều trại. Sau khi Thành Cát Tư Hãn chinh phục các nước châu Âu, mới nảy ra ý tưởng xây một kinh thành như vùng Trung Đông, châu Âu. Ông đem về hằng vạn kiến trúc sư, kỹ sư, hàng chục vạn thợ, xây lên một thành kiên cố, nguy nga. Bên trong, là những dinh thự, cầu cống, đường phố vỹ đại. Tuy nhiên tại trung ương, ông vẫn duy trì một lều da cực lớn làm nơi thiết triều. Trong lều, có ngai vàng, ghế bạc nhiều bậc thềm như những cung điện châu Âu.

Hốt Tất Liệt vào trong lều, thiết đại triều. Tất cả các hãn, các quý tộc bị A Lý Bất Ca bỏ rơi đều vào lều chầu. Người người chúc mừng nhà vua đã bình xong thiên hạ.

Các mưu sĩ, các thân vương, các tướng đều muốn tiến quân bắt A Lý Bất Ca. Hốt Tất Liệt cười:

– Em ta nhẹ dạ, nghe lời người ngoài mà chống ta, nay sức cùng lực kiệt ẩn ở Khiêm Khiêm châu. Ta không quan tâm. Ta sẽ sai sứ đi chiêu dụ. Việc trước mắt là ta phải chỉnh đốn lại vùng Thảo nguyên là đất phát tích của Mông cổ đã. Đất căn bản không yên thì ta không thể cai trị Trung nguyên.

Nhà vua tiếp:

– Ta sở dĩ có ngày nay là nhờ chư khanh khuông phò. Tuy nhiên ta còn bằng này thanh gươm kề cổ, cần phải bẻ gẫy. Bằng không ta ăn không ngon, ngủ không yên. Một là Bắc Liêu của Tháp Sát Nhi. Tài trí của y không thua ta làm bao. Nay y ngồi trấn Bắc liêu, binh hùng, tướng mạnh, lại cai trị vùng bờ xôi giếng mật, như con hổ rình Đại đô. Hai là Lý Đảm ở Sơn Đông. Y là người có chí lớn, biết trọng dụng nhân tài. Y kéo cao cờ phục hồi tộc Hán, chống Mông cổ ta. Tuy nhiên nhạc phụ của y là Bình chương chính sự của trẫm, cam kết khuyến cáo y tuân phục trẫm. Ba là Hoài Đô, hiện làm Đại hãn Nãi Man. Binh hùng, tướng mạnh. Dân Nãi Man lại văn minh, đang vùng dậy, muốn chiếm đất Mông cổ cũ của tổ tiên ta. Bốn là Tống. Di chúc của tổ tiên ta là Thành Cát Tư Hãn rằng phải diệt Tống thì mới cai trị được Trung nguyên.

Hốt Tất Liệt phong thưởng cho tất cả các Hãn, các Quý tộc đã đầu hàng. Sai hãn Tôn Ca, trấn thủ Hoa lâm với 5 vạn phu của bọn Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc và bọn A Mít Lỗ Tề.

Đối với Ngọc Kỳ, nhà vua gọi hai vợ chồng vào trướng, chỉ có Nguyên phi. Nhà vua tát yêu con dâu, rồi nói thực chậm :

– Con mới làm dâu chưa được ba tháng mà đã lập đại công. Phụ hoàng không có chức tước gì ban cho con, mà chỉ biết ban chỉ rằng: giang sơn này của phụ hoàng, sau sẽ thuộc về hai con.

Nhà vua đeo vào cổ nàng một viên ngọc đỏ chói:

– Viên ngọc này hồi tiên đế tại thế ban cho ta. Nay ta cho con. Kể từ nay Chân Kim thấy ngọc như thấy ta. Con phải sủng ái Ngọc Kỳ, không được coi như các phi tần khác.

Một đại tiệc mừng chiến thắng được tổ chức. Nguyên phi dùng Hồng Nga, 6 nàng Ngọc ca hát, múa. Các quan văn võ nghe hát, xem múa đều ngây người ra trước sắc đẹp của 6 nàng Ngọc. Tiệc gần tàn thì Thị vệ vào tâu:

– Có sứ thần của A Lý Bất Ca xin cầu kiến.

– Cho vào.

Sứ thần là một Đại Hãn tên A Lỗ Hốt (cháu của Sát Hợp Đài). Khi Thành Cát Tư Hãn còn tại thế, nhà vua chia lãnh thổ cho các con thì Sát Hợp Đài làm Đại Hãn vùng Tây Nam Mông cổ. Vùng này rộng hơn Mông cổ, không thua gì Trung nguyên. Hồi Mông Ca tử trận, để di chúc cho A Lý Bất Ca lên thay. A Lỗ Hốt tuân chỉ tôn A Lý Bất Ca làm đại hãn. Vừa rồi A Lý Bất Ca ra lệnh trưng binh, A Lỗ Hốt trao cho A Lý Bất Ca 10 vạn quân. Trong trận đánh vào Khai bình, 10 vạn binh bị hao hụt còn 2 vạn. A Lỗ Hốt rút các đạo tàn binh về lãnh thổ mình, không muốn tham gia vào cuộc chiến tương tàn. A Lý Bất Ca rút về Khiêm Khiêm, các Hãn khuyên y đầu hàng. Y cử A Lỗ Hốt đi sứ.

Hốt Tất Liệt vốn có thiện cảm với người anh con ông bác này từ lâu. Hồi nhà vua bị Mông Ca cho ngồi chơi lêu bêu ở Hoa lâm, A Lỗ Hốt vẫn kính trọng nhà vua, an ủi nhà vua.

Nhà vua hỏi bằng ngôn ngữ bình dân:

– Thế huynh! A Lý Bất Ca muốn đầu hàng, sao y không thân đến đây mà sai anh đi sứ?

– Vì y sợ Đại hãn giết y. Y muốn Đại hãn hứa ân xá cho y, y mới dám tới.

Hốt Tất Liệt trao cho A Lỗ Hốt tấm thẻ miễn tử:

– Anh về nói với y rằng ta với y cùng một cha mẹ sinh ra. Vừa rồi y được bọn xấu bịa ra di chiếu của Mông Ca lên ngôi Đại Hãn, gây ra cuộc chiến tranh tương tàn. Kể cả quân, dân đôi bên chết đã hơn năm chục vạn. Ta hứa tha cho y. Ban cho y làm Đại hãn vùng Tây Bắc Thảo nguyên. Vậy y hãy cùng thuộc hạ tới đây bái kiến ta.

Hốt Tất Liệt sai làm một tiệc chỉ có Nguyên phi Bạch Liên, Thái tử Chân Kim, Thái tử phi Ngọc Kỳ đãi A Lỗ Hốt. Trong tiệc Ngọc Kỳ hết sức kính trọng A Lỗ Hốt. Nguyên phi dùng lời nói ngọt ngào trong tình anh em. Cuối tiệc phi hỏi:

– Anh à! Em muốn hỏi anh một câu! Xin anh cho phép.

– Em cứ hỏi. Chúng ta đang ngồi ăn trong tình ruột thịt mà!

– A Lý Bất Ca sai anh đi sứ, sao chú ấy vẫn chiêu binh, luyện quân; sai sứ đến các Hãn nhỏ trưng binh. Như vậy cái vụ hàng này e không thực.

– Áy à! Anh ở cạnh y mà không biết. Còn thím ở xa lại biết. Thế thì y bán đứng anh rồi.

Ngọc Kỳ hỏi:

– Nếu như thình lình chú A Lý Bất Ca trưng binh, đem quân về đánh Hoa lâm thì bác có tuân không?

– Nhất định là không. Bác sẽ đem binh giúp bố chồng cháu đánh vào sau lưng y.

Thế rồi Hốt Tất Liệt ngồi ở Hoa lâm chờ hơn ba tháng vẫn không thấy A Lý Bất Ca về bái kiến. Trong khi tin Khu mật viện thu được: A Lý Bất Ca đã chỉnh đốn binh mã, lực lượng rất mạnh.

Nhà vua không coi y ra gì, cùng triều thần trở về Đại đô.

(Hết Hồi 87)

Share this post