Bạch Thư Của Việt Nam Quốc Dân Đảng Về Việc Cộng Sản VN Vinh Danh Nhà Cách Mạng Phó Đức Chính

Bạch Thư Của Việt Nam Quốc Dân Đảng Về Việc Cộng Sản VN Vinh Danh Nhà Cách Mạng Phó Đức Chính

Bạch Thư của Việt Nam Quốc Dân Đảng

Ngày 22 tháng 12 năm 2017 hầu hết các cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí chính thức của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tại Hà Nội đồng loạt đăng tin Mạn Đàm Khoa Học: Phó Đức Chính – Đại sự không thành, chết là vinh và khởi nghĩa Yên Bái  nhân ngày sinh thứ một trăm mười (110) của nhà cách mạng Phó Đức Chính nhằm công khai vinh danh vị lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) trên hệ thống truyền thông của họ.

Trước sự kiện này, VNQDĐ có nhận định như sau:

Từ ngày thành lập, Việt Nam Quốc Dân Đảng hoàn toàn đối nghịch với đảng Cộng Sản Việt Nam vì chủ trương, đường lối và lập trường chính trị hoàn toàn khác biệt. Vào những năm 1945, vì nền độc lập của Dân Tộc, VNQDĐ đã tỏ thiện chí ngồi chung với đảng CSVN trong mặt trận Việt Minh để cùng đánh đuổi Thực Dân Pháp xâm lược. Nhưng, với bản chất tráo trở, lật lọng, gian ác cố hũu, dã tâm của tập đoàn CSVN là lợi dụng chiêu bài hợp tác để tiêu diệt những thành phần quốc gia có lập trường khác với Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế, điển hình như vụ Ôn Như Hầu ở Hà Nội, vụ Cầu Chiêm Sơn ở Quảng Nam đã được CS dàn dựng, vu khống nhằm bôi nhọ, triệt hạ uy tín của VNQDĐ. Không những thế, CS còn ra tay ám hại nhiều đảng viên ưu tú của VNQDĐ như học giả Nhượng Tống, nhà hùng biện Lê Ninh tức Lê Khang của VNQDĐ, nhà văn Khái Hưng, lãnh tụ Trương Tử Anh của Đại Việt Quốc Dân Đảng, đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ của Dân Xã Đảng, nhân sĩ như ông Ngô Đình Khôi, bào huynh của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm v.v… Rõ ràng, rất nhiều đảng viên của VNQDĐ và các đảng phái Quốc Gia khác đã là nạn nhân bị sát hại bằng nhiều thủ đoạn thâm độc nhất dưới bàn tay nhuốm máu của đảng CSVN.

Trong giòng lịch sử đấu tranh cận đại, CSVN chủ trương độc tài toàn trị, ngược lại VNQDĐ chủ trương chính trị tự do, dân chủ, đa nguyên, với một nhà nước pháp quyền. VNQDĐ và CSVN đối nghịch nhau trên hai chiến tuyến trong suốt hơn 70 năm qua. Trong những năm tháng gần đây, đảng CSVN lại gia tăng đàn áp khốc liệt những người bất đồng chính kiến, những thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường biểu tình chống giặc Tàu xâm lược, bảo vệ Tổ Quốc. Họ đều bị CSVN đàn áp, tra tấn và dành cho những bản án tù rất nặng nề. Do đó, việc vinh danh nhà cách mạng Phó Đức Chính và VNQDĐ, một đảng mà CSVN từng xem như kẻ thù cần triệt hạ, có phải do thực tâm chăng? Hay đây chỉ là một việc làm có tính toán với nhiều âm mưu đen tối khác ở phía sau?

Hiện nay CSVN không thể bám víu vào chủ nghĩa Mác-Lê lỗi thời để lừa bịp người dân được nữa. Trụ bạ vào tư tưởng Hồ Chí Minh thì đó chỉ là một mớ lý luận cóp nhặt từ Mác-Lê-Mao xào đi trộn lại đã bị đào thải. Bởi thế chúng đi tìm lối thoát bằng một thứ “Chủ nghĩa Dân tộc” trá hình. Cho nên việc vinh danh Nhà Cách Mạng Phó Đức Chính không ngoài thủ đoạn này, đồng thời thực hiện ý đồ đen tối tìm cách tách biệt các cá nhân đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc ra khỏi các chính đảng Quốc Gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng. Việc làm mờ ám này của CSVN cũng nhằm gây hoang mang, tạo nghi ngờ và chia rẽ trong hàng ngũ Quốc Gia, làm mất niềm tin của đồng bào đối với các đoàn thể Quốc Gia chân chính.

Vì vậy, hơn lúc nào hết, các đảng viên VNQDĐ mọi cấp, trong cũng như ngoài nước, cần phải tỉnh táo, sáng suốt, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu ru ngủ và thủ đoạn của đảng CSVN: tuyệt đối không cả tin, không mắc bẫy của cộng sản thêm một lần nữa, không hòa hợp hòa giải với CSVN, tiếp tục con đường đấu tranh sáng ngời chính nghĩa cho lý tưởng Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do – Dân Sinh Hạnh Phúc, với mục tiêu:

– Sát cánh cùng toàn dân, với các chính đảng, các đoàn thể Quốc Gia đấu tranh chân chính trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh công cuộc chống giặc ngoại xâm Bắc phương Trung Cộng và giải thể chế độ việt gian, độc tài toàn trị Cộng Sản Việt Nam.

– Cùng toàn dân đánh đuổi giặc Tàu xâm lược, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Tổ Quốc.

– Xây dựng một thể chế tự do dân chủ chân chính, tôn trọng nhân quyền, tất cả vì hạnh phúc của đồng bào.

– VNQDĐ kêu gọi cán bộ, đảng viên cộng sản từ bỏ đảng, quay về với hàng ngũ dân tộc, sát cánh cùng toàn dân đấu tranh cho một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự chủ, bảo vệ quyền tự quyết dân tộc để mau chóng phục hưng đất nước.

VNQDĐ có lập trường, chủ trương và đường lối đấu tranh đã được minh định rõ ràng trong Cương Lĩnh Chính Trị mà Đại Hội Thống Nhất VNQDĐ vào tháng 4 năm 2016 đã thông qua. Nội dung Cương Lĩnh giữ vững và hàm chứa lập trường của VNQDĐ do đảng trưởng Nguyễn Thái Học cùng các tiên liệt đã đề ra trong Đại Hội thành lập VNQDĐ tại làng Võng La, Hà Nội ngày 25-12-1927.

Về tổ chức, Đại Hội Thống Nhất Toàn Đảng VNQDĐ vào các ngày 1, 2 và 3 tháng 04 năm 2016 đã xác định trong bản tuyên ngôn: Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ: đại hội thống nhất các hệ thống, các cơ sở độc lập và các đảng viên sinh hoạt riêng rẽ, dưới một danh xưng duy nhất “Việt Nam Quốc Dân Đảng”. Qua tuyên ngôn đại hội, không còn bất cứ một danh xưng Việt Nam Quốc Dân Đảng (Việt Quốc) nào hoạt động riêng rẽ nữa.

Nhà cách mạng Phó Đức Chính là một trong những nhân vật lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng và cũng là một Anh Hùng Dân Tộc của nhân dân Việt Nam. Việc tổ chức vinh danh “Anh Hùng Dân Tộc Phó Đức Chính” của bất cứ đoàn thể, tổ chức Quốc Gia nào, là một việc làm đáng hoan nghênh. Nhưng nếu vinh danh Phó Đức Chính để thực hiện một âm mưu chính trị mờ ám, hại dân, bán nước, gây hận thù và chia rẽ dân tộc thì đó là một tội ác mà lịch sử và dân tộc Việt Nam, cũng như mọi dân tộc yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ trên thế giới sẽ lên án và nguyền rủa suốt đời.

Ngày nay, với bề dày lịch sử, qua năm thế hệ đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, dù ở bất cứ không gian, thời gian và tình huống nào, không một ai có thể phủ nhận những hy sinh vô bờ bến và cao cả của hàng vạn đảng viên Viêt Quốc đã bỏ mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Tên tuổi của các chiến sĩ Việt Quốc, những người con yêu của Tổ Quốc, trong đó có các Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu, Ký Con, Sư Trạch, Cô Giang, Cô Bắc… đã được khắc ghi vào Sổ Vàng trên bàn thờ Tổ Quốc và sẽ mãi mãi được các thế hệ mai sau muôn đời tôn vinh.

Hải Ngoại, ngày 07 tháng 01 năm 2018

Tổng Vụ Tuyên Nghiên Huấn
VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Liên hệ Bạch Thư: Tin nóng CS Hà Nội mở Tọa Đàm Khoa Học vinh danh Phó Đức Chính nhà lãnh đạo VNQDĐ

Share this post