“Bỏ Obamacare”: Xong Chửa? Chửa Xong! – Nguyễn Văn Khanh

“Bỏ Obamacare”: Xong Chửa? Chửa Xong! – Nguyễn Văn Khanh

Chẳng ai ngạc nhiên khi nghe tin từ văn phòng ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan thông báo hoãn lại cuộc bỏ phiếu “Repeal Obamacare” (hủy bỏ luật bảo hiểm y tế thời Tổng Thống Obama), lý do là vì không đủ túc số ủng hộ. Cũng chẳng ai ngạc nhiên khi tin cuối cùng cho hay Tổng Thống Donald Trump ra tối hậu thư “bất kể thắng thua Hạ Viện cũng sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ Sáu, 24 tháng Ba 2017”, kèm theo lời nhắn của ông Giám Đốc Ngân Sách Tòa Bạch Ốc Mick Mulvaney, đại để nói rằng “Tổng Thống quyết định không đàm phán gì thêm, nếu Hạ Viện không thông qua, Tổng Thống sẽ không bàn tới chuyện hủy bỏ Obamacare nữa (vì) Tổng Thống phải dành thì giờ lo những việc khác”.

Từ trưa thứ Tư 22-3-2017, ngay sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Trump và 15 vị dân cử Cộng Hòa thuộc nhóm bảo thủ “Freedom House”, tin hành lang Quốc Hội cho thấy nhà lãnh đạo Hành pháp chưa thuyết phục được những vị dân cử cùng đảng. Ngay sau khi trở về văn phòng, Trưởng Nhóm Bảo Thủ Freedom House là Dân Biểu Mark Meadowns nói với báo chí “chúng tôi luôn ủng hộ Tổng Thống” nhưng “rất tiếc, ngay lúc này vẫn chưa có thể đồng ý với dự luật bảo hiểm y tế” [để thay thế Obamacare] – cho dù dự luật này được soạn sau những cuộc thảo luận giữa Tòa Bạch Ốc và ông Chủ Tịch Hạ Viện (cùng đảng Cộng Hòa).

Đến tối thứ Tư, tình hình trở nên rối ren hơn sau khi có tin cho hay ít nhất 4 vị dân biểu Cộng Hòa thuộc nhóm dung hòa (moderate) cũng quyết định bỏ phiếu chống đối vì không đồng ý với một số điều khoản được ghi trong dự luật. Sáng thứ Năm, tình hình thật sự trở thành căng thẳng khi cuộc đếm phiếu sơ khởi cho thấy tất cả các vị dân biểu Dân Chủ đều bỏ phiếu chống, và bên Cộng Hòa con số chống đối cũng nhảy vọt lên thành 36 người. Vẫn theo Dân Biểu Meadowns, cuộc bỏ phiếu không thể thành hình “vì ngay lúc này, tôi có thể nói cho các bạn biết là chúng tôi đang cố gắng lay chuyển khoảng 30 đến 40 phiếu chống đối, mong thành phiếu ủng hộ”. Vị dân cử đại diện tiểu bang North Carolina nói thêm “khi nào đủ số phiếu cần có này, lúc đó mới bỏ phiếu”.

Tin Tổng Thống ra tối hậu thư đòi Hạ Viện phải bỏ phiếu vào ngày thứ Sáu 23-3-2017 được tung ra trong lúc ông Chủ Tịch Hạ Viện đang gặp gỡ các vị dân cử đại diện cho thành phần bảo thủ, hy vọng sẽ tim được giải pháp. Tin đồn chính trị tại thủ đô cho biết, trong cuộc thương thuyết (có cả sự hiện diện của ông Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Reince Pribeus và ông Cố Vấn Steve Bannon), nhóm bảo thủ Cộng Hòa nhất định không nhượng bộ, đòi hỏi phải sửa đổi dự luật [thay thế Obamacare] theo những điều kiện họ yêu cầu, quan trọng nhất là phải hủy bỏ điều khoản quy định trách nhiệm của những công ty bán bảo hiểm y tế đối với người thụ hưởng (thí dụ, các hãng bảo hiểm không phải trả chi phí chữa trị các chứng bệnh tâm thần, không trả chi phí chăm sóc cho trẻ sơ sinh và sản phụ sau khi sinh nở…); ngoài ra để cắt giảm ngân sách, chính phủ liên bang sẽ ngừng hỗ trợ các tiểu bang đang cho người nghèo ghi danh hưởng bảo hiểm y tế qua chương trình Medicare v.v…

“Phần lớn những đòi hỏi này được Tổng Thống Trump đồng ý, yêu cầu Hạ Viện phải sửa đổi” nhưng “gật đầu với cánh bảo thủ thì Tổng Thống lại phải đối phó với nhóm dung hòa”, theo lời một viên chức yêu cầu không nêu tên đang làm việc với khối đa số Cộng Hòa ở Quốc Hội. Viên chức này được nghe kể lại “trong buổi gặp gỡ Tổng Thống vào sáng thứ Năm, nhóm dân cử dung hòa cho rằng chấp thuận đòi hỏi của nhóm bảo thủ có nghĩa là số người có điều kiện mua bảo hiểm y tế hay được chính phủ trợ giúp để có bảo hiểm y tế sẽ giảm bớt, nhất là số người nghèo hoặc người lớn tuổi đang được hưởng Medicare”. Cũng trong cuộc gặp với Tổng Thống, “các vị dân cử thuộc nhóm dung hòa cho rằng dự luật y tế của Hạ Viện không đáp ứng được những gì đảng Cộng Hòa đã hứa với cử tri”, nhất là “số tiền người mua phải trả hàng tháng quá cao, cao hơn cả giá bảo hiểm của Obamacare”.

Như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra?

Theo lời ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, “chúng tôi đã hứa với cử tri là sẽ hủy bỏ Obamacare, thay thế bằng một đạo luật mới, tốt hơn cho mọi người”. Ông Ryan cũng cho biết “mọi chuyện diễn ra tốt đẹp”, bước kế tiếp là “cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ Sáu 23 tháng Ba 2017” như Tổng Thống và chính ông mong muốn.

Suốt thời gian tranh cử cũng như trong những tuần lễ đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump nhiều lần nói rằng Obamacare là “đạo luật tệ hại” bắt buộc phải hủy bỏ. Mới đây khi tiếp xúc với cử tri ở tiểu bang Tennessee, ông Trump hứa “luật hủy bỏ Obamacare sẽ được thông qua, một đạo luật mới sẽ ra đời, đảm bảo mọi người đều hài lòng vì có bảo hiểm y tế rẻ hơn, tốt hơn”. Ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan cũng từng nói với các đồng viện cùng đảng “trong 7 năm qua, chúng ta đều mong hủy bỏ Obamacare, bây giờ thời cơ đã đến, chúng ta không được quyền bỏ lỡ cơ hội lịch sử này”.

Dù ông Ryan không nói ra, ai cũng hiểu Tổng Thống Trump và Hạ Viện nóng lòng muốn bỏ Obamacare, nhưng rất tiếc, đến khuya thứ Năm 23-3-2017 tin tức cho thấy vẫn chưa có đủ phiếu để làm điều đảng Cộng Hòa mong muốn.

Share this post