CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Ông Nguyễn Văn Ái – Ông Đỗ Diễn Nhi – Ông Nguyễn Hữu Thọ

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Ông Nguyễn Văn Ái – Ông Đỗ Diễn Nhi – Ông Nguyễn Hữu Thọ

(Xin bấm vào hình để phóng lớn – Please click on images for enlargement)

Share this post