CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Ông Phêrô Đỗ Văn Tuyển – Ông Nguyễn Văn Tánh – Ông Lưu Huy Cảnh – Ông Nguyễn Văn Thảo

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ:  Ông Phêrô Đỗ Văn Tuyển – Ông Nguyễn Văn Tánh – Ông Lưu Huy Cảnh – Ông Nguyễn Văn Thảo

(Xin bấm vào hình để phóng lớn – Please click on images for enlargement)

 

Share this post