CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Cụ Quả Phụ Lê Văn Giám – Ông Phạm Bội Hoàn – Ông Hoàng Thi Thao

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Cụ Quả Phụ Lê Văn Giám – Ông Phạm Bội Hoàn – Ông Hoàng Thi Thao

(Xin click vào hình để phóng lớn – Please click to enlarge)

 

Share this post