CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Ông Bùi Nhật Tiến – Ông Ngô Ngọc Hùng – Cô Trish Nguyễn Thái Nam Trân

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Ông Bùi Nhật Tiến – Ông Ngô Ngọc Hùng –  Cô Trish Nguyễn Thái Nam Trân

(Xin bấm vào hình đế phóng lớn – Please click on images for enlargement)

 

Share this post