CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Ông Hoàng Hải Thủy – Ông Lâm Đình Phùng (Lam Phương) – Bà Lại Thương Lan – Bà Bùi Thị Oanh (Lệ Thu)

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Ông Hoàng Hải Thủy – Ông Lâm Đình Phùng (Lam Phương) – Bà Lại Thương Lan – Bà Bùi Thị Oanh (Lệ Thu)

(Xin bấm vào hình để phóng lớn – Please click on images for enlarement)

 

 

Share this post