CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo – Nhà Thơ Bùi Thanh Tiên – Phật Tử Trần Thị Kim Dung

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo – Nhà Thơ Bùi Thanh Tiên – Phật Tử Trần Thị Kim Dung

(Xin click vào hình để phóng lớn – Please click on images for enlargement)

Share this post