Category: Chuyện Khắp Chân Trời

Một Câu Chuyện Nhân Quả Báo Ứng Ở Đài Loan: Rùa Biển Sa Lưới ‘Vươn Cổ Cúi Lạy’, Ông Chủ Bèn Mua Rồi Phóng Sinh, 16 Năm Sau Chú Rùa Quay Lại Trả Ơn

* Nguồn: Trang mạng Đại Kỷ Nguyên (https://ins.dkn.tv/vanhoa) * Dịch giả: Tuệ Minh (21/4/2017) Tại Cơ Long, Đài Loan, có một cửa hàng mang tên “Ngộ Duyên Hào”. Ông chủ Lâm vốn là một người tốt bụng, thường làm việc…