Category: Điểm Sách

Đọc “Cộng Sản Và Tôi” – Uyên Thao

Cộng Sản Và Tôi * Tiểu luận của nhiều tác giả * Giới thiệu: Uyên Thao Ngày 26/2/2015, trang mạng Dân Làm Báo (danlambaovn.blogspot.com) thông báo mở cuộc thi viết với chủ đề “Cộng Sản và Tôi“. Thể lệ và…