Category: Văn Học

Xuân Xưa, Người Cũ – Đào Trường Phúc

Giữa cái lạnh buốt xương đi kèm với từng cơn tuyết đổ mịt mùng của một ngày mùa Đông năm 1990, tôi đọc những mẩu quảng cáo về “báo Xuân Tân Mùi” trong hầu như mỗi tờ tạp chí, bán…