Category: Truyện Ngắn, Bút Ký, Phiếm Luận

Vũ Ánh (Sổ Tay Thường Dân – Tưởng Năng Tiến)

Sau 30 tháng 4 năm 1975 Bên Thắng Cuộc đã dàn dựng một hệ thống gồm những “tổ chức phục quốc” ở rất nhiều nơi, và đã khiến cho không ít thanh niên miền Nam bị rơi vào… bẫy!  Nhà…
Làm Báo (Sổ Tay Thường Dân – Tưởng Năng Tiến)

Tưởng gì chớ làm báo, và viết báo thì tôi rành rẽ (lắm) ngay từ lúc thiếu thời. Toàn là những chuyện không vui, hay những kinh nghiệm rất buồn. Bài viết đầu tiên của tôi xuất hiện ở tạp…