Tổ Chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ Gửi Thư Yêu Cầu Tổng Thống Trump Can Thiệp Đòi CSVN Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo

Tổ Chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ Gửi Thư Yêu Cầu Tổng Thống Trump Can Thiệp Đòi CSVN Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo

Nhân dịp Tổng Thống Donald J. Trump sửa sọan sang Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu và Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017.

Trong dịp này vào sáng ngày 20 tháng 10-2017 Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân đã đại diện cho hai tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ và Tổ chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản gửi một bức thư cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump để yêu cầu ông làm áp lực đòi Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng các nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam, phải thả các tù nhân vì tôn giáo và chính trị và nhất là phải có một lịch trình bầu cử tự do để dân chủ hóa Việt Nam. Ông thúc dục Hoa Kỳ dùng mọi ảnh hưởng để cố gắng mang lại dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam bằng những phương cách thích ứng và hòa bình.

BS Quân cũng nêu lên là những người Mỹ gốc Việt rất sẵn sàng gặp gỡ Tổng Thống hoăc các nhân vật trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia để chia sẻ và đóng góp ý kiến cho chuyến đi của Tổng Thống.

Cuối cùng BS Quân cũng không quên nhắc nhở Tổng Thống nên lưu ý đến các nhân vật bất đồng chính kiến, ông viết: “Chúng tôi biết Tổng Thống rất bận nhưng tôi tin chắc rằng Tổng Thống sẽ tạo nên  một tiếng vang lớn trong lãnh vực nhân quyền, tự do, dân chủ nếu TT chịu bỏ chút thời giờ gặp gỡ các nhân vật bất đồng chính kiến để tìm hiểu sự thật và về những khát vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam”.

* PHỤ ĐÍNH:

– Letter to President Trump
– Bản dịch thư gửi Tổng Thống Trump

October 20, 2017

President Donald Trump
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500.

Dear President Trump:

The Vietnamese people are very happy to welcome you to attend the APEC Summit Meeting which will be held in Da Nang in November 2017. The United States has a long and honorable tradition of promoting freedom and human rights throughout the world, thus, the Vietnamese people are hoping that you will take the opportunity to impress upon the Hanoi government that economic achievements require political changes, as development and democracy must go hand in hand.

In your first address to the United Nations General Assembly, you said that the “United States of America will stand with every person living under a brutal regime. Our respect for sovereignty is also a call for action. All people deserve a government that cares for their safety, their interests, and their well-being, including their prosperity.” During your visit to Warsaw in July, you gave a stirring speech in Krasiński Square and stated that “America would seek to protect their essential personal sovereignty” and that “we value the dignity of every human life, protect the rights of every person, and share the hope of every soul to live in freedom. That is who we are. Those are the priceless ties that bind us together as nations, as allies, and as a civilization”.

As of today, Vietnam is still a one party system where there is no distinct separation of administrative, judiciary, and legislative branches.  The Vietnamese Communist Party (VCP) strictly controls the government at all levels, manipulates the National Assembly, controls all mass media, and deprives the Vietnamese people of all basics human rights.  There are no free and fair elections, and no independent unions to protect the millions of Vietnamese workers.  People who disagree and express their own opinions in a peaceful way are imprisoned.

In that spirit, we hope that you will raise these issues to the Hanoi government:

  1. Vietnam must respect the fundamental rights of its own people such as freedom of expression, freedom of press, freedom of movement, and freedom of association.
  2. Vietnam must release all religious and political prisoners.
  3. Vietnam must put forward a clear time table to democratize Vietnam without delay by any reasons; specifically to organize free and fair elections with multiparty participation.

We urge the United States government to use all its influence in an effort to bring democracy and human rights to Vietnam in an appropriate and peaceful manner.

The Vietnamese Americans would very much like to meet with you or with the National Security Council to share our opinions and concerns regarding this matter.

We are well aware that you have an extremely busy schedule. However, you would be hitting a home run for the United States as world champion of human rights and democracy if you could spare a few moments to meet with some dissidents to hear the truth about the just aspirations of the Vietnamese people. Thank you for your time and consideration.

Respectfully yours,

Quan Q. Nguyen, M.D.
Chairman, Rallying for Democracy
Former Chairman, The Non-Violent Movement For Human Rights

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Tổng Thống Donald Trump
Tòa Bạch Ốc
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500.

Kính Thưa Ngài Tổng Thống:

Toàn dân Việt Nam sẽ rất vui mừng hoan nghênh đón tiếp Tổng Thống đến dự hội nghị Thượng đỉnh kinh Tế Á Châu và Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới đây. Hoa Kỳ có một truyền thống lâu dài và đáng kính về vận động cho  tự do và cổ súy cho nhân quyền trên toàn thế giới,  chính vì vậy người dân Việt Nam hy vọng rằng Tổng Thống sẽ nhân cơ hội này khẳng định với nhà cầm quyền Hà Nội rằng những thành quả về kinh tế đòi hỏi những thay đổi về chính trị; và rằng phát triển và dân chủ phải đi đôi với nhau.

Trong bài phát biểu lần đầu tiên tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống đã nói rằng: Hoa Kỳ kề vai sát cách cùng bất cứ người nào sống dưới một chế độ bạo tàn. Sự tôn trọng quyền tối thượng của con người cũng đòi hỏi chúng tôi can thiệp. Tất cả mọi người đều có quyền sống dưới một chính quyền chăm lo cho sự an ninh, quyền lợi, đời sống an lành và thịnh vượng của họ”. Trong chuyến viếng thăm Warsaw vào tháng 7 vừa rồi, Tổng Thống đã đọc một bài diễn văn nẩy lửa tại Quảng trường Krasiński, Tổng Thống nói: “Hoa Kỳ sẽ tìm cách bảo vệ các quyền tối thượng của con người” và: “chúng tôi đánh giá cao nhân phẩm của mỗi cá nhân, bảo vệ quyền làm  người của tất cả và chia sẻ niềm hy vọng của mỗi con người được sống trong tự do. Chúng ta là như vậy đó. Đó là những mối liên hệ vô giá đã kết hợp chúng ta thành những quốc gia, những đồng minh và làm thành nền văn minh nhân loại”.

Cho đến ngày hôm nay Việt Nam vẫn là một chế độ độc đảng, không có sự phân biệt rõ ràng giữa ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Đảng Cộng Sản Việt Nam kiểm soát chặt chẽ chính quyền ở mọi tầng lớp, thao túng Quốc Hội, kiểm soát chặt chẽ truyền thông đại chúng và tước đoạt mọi nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam.

Dưới chế độ Cộng Sản, không có bầu cử tự do và công bằng, và cũng không có công đoàn độc lập để bảo vệ hàng triệu người công nhân Viêt Nam. Những người không đồng ý với chế độ phát biểu ý kiến của mình một cách ôn hòa đều bị bắt giữ. Trong tinh thần đó tôi hy vọng Tổng Thống sẽ nêu lên với nhà cầm quyền Hà Nội những vấn đề sau đây:

  1. Việt Nam phải tôn trọng những nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam thí dụ như tự do phát biểu ý kiến, tự do báo chí, tự do đi lại và tự do thành lập nghiệp đoàn,
  2. Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân vì tôn giáo và chính trị.
  3. Không được trì hoãn vì bất cứ một lý do nào, Việt Nam phải đưa ra một lịch trình để dân chủ hóa Việt Nam đặc biệt là phải tổ chức những cuộc bầu cử tự do và công bằng với sự tham dự của nhiều đảng phái.

Chúng tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ dùng mọi ảnh hưởng và nỗ lực để mang lại dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam một cách đúng đắn và hòa bình..

Chúng tôi, những người công dân Mỹ gốc Việt  rất mong muốn có dịp gặp gỡ Tổng Thống hoặc các viên chức của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia để chia sẻ ý kiến và nhưng ưu tư về các vấn đề này.

Chúng tôi biết Tổng Thống có một chương trình rất bận rộn. Tuy nhiên, nếu Tổng Thống có thể bớt chút thì giờ gặp gỡ một vài nhà bất đồng chính kiến để nghe sự thật và nghe khát vọng chính đáng của người dân Việt Nam, Tổng Thống sẽ thành công lớn với tư cách là nhà vô địch thế giới về nhân quyền và dân chủ.

Trân trọng cám ơn Tổng thống

Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân,
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổ Chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ
Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản

Share this post