Giới Thiệu Sách Mới: “Chiến Tranh 1946-1954” Của Trần Gia Phụng (Điểm Sách – Nguyễn Đức)

Giới Thiệu Sách Mới: “Chiến Tranh 1946-1954” Của Trần Gia Phụng (Điểm Sách – Nguyễn Đức)

Một sách mới của tác giả Trần Gia Phụng tựa đề là “Chiến Tranh 1946-1954” và phụ đề là “Từ chiến tranh Việt Minh-Pháp đến chiến tranh ý thức hệ Quốc-Cộng”, mới được trưng bày trong các hiệu sách ở Cali.

Theo tác giả, khi quân đội Pháp trở lại tái chiếm Việt Nam năm 1945, đất nước lâm nguy, nhưng Việt Minh cộng sản mới cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, lại không chống Pháp, mà nhượng bộ Pháp, để được Pháp cho tiếp tục cầm quyền. Khi Pháp đòi kiểm soát an ninh Hà Nội, Việt Minh sợ bị tóm cổ, nên Việt Minh mở cuộc chiến chống Pháp để có lý do chạy thoát khỏi Hà Nội, mà không bị mang tiếng là bỏ trốn, rồi Việt Minh kêu gọi toàn dân kháng chiến chống Pháp.

Như vậy theo tác giả, Việt Minh chống Pháp vì Việt Minh lâm nguy chứ không phải vì tổ quốc lâm nguy. Nếu Pháp để cho Việt Minh tiếp tục cầm quyền, Việt Minh không lâm nguy, thì Việt Minh không chống Pháp. Vì vậy tác giả gọi đây là chiến tranh giữa Việt Minh (thuộc đảng Cộng sản Đông Dương) với Pháp, chứ không phải chiến tranh giữa dân tộc Việt với Pháp.

Tác giả đưa ra những tài liệu cho thấy rằng nhờ cộng tác với cơ quan tình báo OSS của Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh biết tin tức thời sự — từ việc Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật, Nhật đầu hàng Đồng minh, đến việc Anh và Trung Hoa đem quân vào Việt Nam giải giới quân đội Nhật — nên Việt Minh vội vàng cướp chính quyền, chuẩn bị cơ sở chính trị và hành chánh trước khi quân Đồng minh đến Việt Nam. Trước đây, Việt cộng ca tụng rằng Hồ Chí Minh giỏi bói toán, nhạy bén về chính trị, tiên đoán được thời cuộc, nay thì hóa ra chỉ là nhờ tình báo OSS Mỹ. Tác giả bạch hóa kiểu đó thì Việt cộng hết đường tuyên truyền láo khoét.

Cũng theo tác giả, sau khi cầm quyền năm 1945, Việt Minh chủ trương độc quyền cai trị đất nước, tiêu diệt tất cả những thành phần quốc gia dân tộc không theo Việt Minh, nên những thành phần nầy dần dần quy tụ theo cựu hoàng Bảo Đại, liên kết với Pháp, thành lập Quốc Gia Việt Nam, chống Việt Minh cộng sản.  Từ đó, chiến tranh giữa Việt Minh với Pháp biến thành chiến tranh giữa Quốc gia với cộng sản, nên gọi là chiến tranh ý thức hệ Quốc-Cộng.

Đề tài chiến tranh 1946-1954 đã được nhiều người viết, nhưng sách nầy đưa ra một cách nhìn mới, một cách đánh giá mới, một cách giải thích mới về những sự kiện cũ. Có thể có người đồng ý, có người không đồng ý, tùy quan điểm chính trị của mỗi người, nhưng đọc cách giải thích mới, cũng khá thú vị, nhất là tác giả đưa ra những tài liệu mới lật tẩy những mưu mô của cộng sản trong chiến tranh mà lâu nay cộng sản tuyên truyền, che đậy và bóp méo.

Cũng trong cách nhìn mới nầy, tác giả luôn luôn đặt vấn đề Việt Nam trong toàn bộ hoàn cảnh chính trị và quân sự quốc tế. Có những chương trong sách cho thấy điều nầy, như chương “Việt Nam trên bàn hội nghị quốc tế”, hoặc “Việt Minh và OSS”, hoặc chương “Sự thành lập chế độ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa”… Những chương như thế giúp soi rọi và làm rõ giai đoạn lịch sử trong sách.

Trong sách nầy có một chương rất hữu lý nhưng chẳng giống ai, vì xưa nay chẳng có ai chú ý vấn đề mà tác giả đặt ra. Đó là chương “Tình hình dân chúng và điều kiện thiên nhiên”. Vì cộng sản thường xuyên tuyên truyền rằng toàn dân lên đường kháng chiến chống Pháp, nên trong chương nầy tác giả phân tích lúc chiến tranh xảy ra năm 1946 thì toàn dân là ai? Sự phân tích cho thấy là toàn dân không theo kháng chiến như Việt Minh tuyên truyền, vì dân chúng vẫn sống phây phây đông đúc tại các thành phố do Pháp kiểm soát. Những người lớn tuổi đã sống qua thời kỳ nầy thấy rõ điều tác giả trình bày. Các thành phố như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang vẫn đông đúc, có khi còn đông đúc hơn trước chiến tranh vì người ta về thành phố tránh lửa đạn.

Còn dân nông thôn thì phải bám đất mà sống tại chỗ, không chạy đi đâu được, và cũng không có tiền mà chạy. Dân nông thôn đành phải  ở yên tại chỗ, không muốn theo Việt Minh cũng bị Việt Minh nắm đầu cai trị. Dân nông thôn lại đông đúc, nên Việt Minh hô hoán lên là toàn dân kháng chiến.

Còn điều kiện thiên nhiên nước ta như núi đồi hiểm trở, sông ngòi chằng chịt, nắng nhiều mưa nhiều, ảnh hưởng đến chiến tranh, nhất là chiến tranh du kích của Việt Minh. Chẳng những khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt với lính Pháp, mà muỗi mòng, vắc, bù chét cũng gây khó khăn không ít cho lính viễn chinh. Cũng có lý đấy chứ. Chương nầy sẽ làm cho sách của tác giả khác biệt hẳn với các sách trước đây.

Chẳng những đưa ra một cách nhìn mới về chiến tranh 1946-1954, mà tác giả còn đưa ra nhiều tài liệu mới khá lý thú về giai đoạn nầy. Ví dụ như bộ hồ sơ gốc trong thư khố Anh, nhan đề là “Nguyen ai Quoc: arrangement for deportation”. Bộ hồ sơ nầy cho thấy Nguyễn Ái Quốc bị người Anh giam giữ tại Hồng Kông từ 1931 đến 1933, cho đến khi vụ án Nguyễn Ái Quốc được giải quyết bằng thương lượng ngoài tòa án, người Anh đưa Nguyễn Ái Quốc lên tàu thủy rời Hồng Kông, chứ không phải Nguyễn Ái Quốc chết năm 1932 như nguồn tin do một người Đài Loan đưa ra. Đây là tài liệu gốc trong thư khố Anh từ 1931 đến 1933. Mời mọi người vào đọc tài liệu này và nếu còn nghi ngờ thì có thể e-mail tới địa chỉ thư khố Anh Quốc được chỉ dẫn trong sách để hỏi thẳng thư khố Anh cho chắc ăn. Như thế, quả thật tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh bán nước cho Tàu, Nga, đúng là con của phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Nghệ An, là kẻ đang bị giam xác ở Ba Đình, không được siêu thoát. Đúng là quả báo! Quả báo!

Sách nầy còn ghi lại những chuyện khá lạ lùng làm cho người đọc thú vị, như chuyện cộng sản Việt Nam xin vào Liên Hiệp Quốc vào năm 1948 mà bị từ chối. Chưa bao giờ nghe ai viết điều nầy. Chuyện Hồ Chí Minh bị Stalin nghi ngờ là thiếu trung kiên với cộng sản vì cộng tác với OSS, nên lúc đầu, Stalin không chịu giúp Hồ Chí Minh và Việt Minh. Một chuyện hơi lạ khác là tác giả mô tả Điện Biên Phủ chẳng những là một ngã tư giao thông chiến lược, mà Điện Biên Phủ còn là một vựa thuốc phiện lớn nhất Đông Dương, nên quân Pháp cũng như Việt Minh đều ra sức giành giựt để kiểm soát nguồn lợi thuốc phiện, nhất là Việt Minh cần thuốc phiện để bán lấy tiền mua vũ khí. Đọc đến đây tôi giật mình vì có thể hiện nay, chính Việt cộng trong nước đang sản xuất thuốc phiện tại Điện Biên Phủ rồi đem bán cho dân chúng để tăng ngân sách? Điện Biên Phủ xa xôi. Ít người đến du lịch. Sợ gì mà cộng sản không trồng thuốc phiện đem bán cho toàn vùng Đông Nam Á.

Nhục nhã nhất là đoạn Hồ Chí Minh qua Tàu làm kiểm điểm với Lưu Thiếu kỳ dể xin viện trợ. Nhờ Trung Cộng viện trợ và cố vấn Trung Cộng điều khiển chiến tranh, Việt Minh chiến thắng trận Đông Khê năm 1950. Tác giả dẫn chứng hồi ký của Hoàng Tùng, ủy viên trung ương đảng Cộng Sản,  cũng xác nhận Trung Cộng giúp Việt Minh cộng sản thắng trận Đông Khê. Nhờ Trung Cộng viện trợ tối đa, Việt Minh mạnh lên, dần dần đi đến chiến thắng ở Điện Biên Phủ năm 1954. Theo tác giả, chính Trung Cộng chiến thắng Pháp chứ không phải Việt Minh chiến thắng Pháp. Vì vậy, tác giả gọi Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp chẳng qua chỉ là “thơ ký chiến trường cho Quân ủy Bắc Kinh”. Thật khá thú vị.

Buồn cười nhất là tác giả tả cảnh các phái đoàn cộng sản tham dự hội nghị Genève năm 1954, sắp hàng một rất trật tự, mỗi ngày đi vào đi ra phòng họp để tham dự hội nghị Genève như trẻ em đi học. Theo đúng tôn ty trật tự, phái đoàn Liên Xô đi đầu, rồi đến phái đoàn Trung Cộng, và sau cùng là phái đoàn Việt Minh cộng sản. Sắp hàng đi vào phòng họp theo thứ tự đàn anh trước, đàn em theo sau như học trò đã đành. Còn sắp hàng đi ra khỏi phòng họp thì ngoan ngoãn hơn học trò là cái chắc. Chỉ có cộng sản mới trật tự kiểu đó. Tác giả có chú thích rõ nguồn tin việc nầy và chú thích rõ các phát hiện khác.

Sách này còn bạch hóa những chuyện cộng sản bịa đặt như Hồ Chí Minh giả vờ giải tán đảng Cộng Sản để hòa giải bịp bợm, chuyện Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, chuyện Pháp không treo cờ trắng ở Điện Biên Phủ, hay chuyện lá cờ Việt Minh cộng sản trên hầm De Castries. Tác giả đã vạch ra những trò ăn gian lịch sử của cộng sản.

Cuối sách, tác giả đưa ra một tài liệu mà nhiều người hiện đang quan tâm. Đó là nguồn gốc bản quốc ca của Quốc Gia Việt Nam, sau trở thành quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, do một người đồng thời với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước kể lại. Đó là học giả Nguyễn-Ngu-Í. Học giả Nguyễn-Ngu-Í kể lại ngọn ngành từ lúc Lưu Hữu Phước bắt đầu sáng tác cho đến khi bản nhạc nầy được chọn làm quốc ca. Như vậy bản quốc ca Quốc Gia Việt Nam có trước khi đất nước bị chia hai. Đồng bào từ Bắc vào Nam đều đã chào cờ Vàng và hát bản quốc ca này.

Cách trình bày sách mới của tác giả Trần Gia Phụng cũng khác các sách trước đây của ông. Ông không viết những chương dài, gồm nhiều tiết mục, mà trong sách này, ông chia ra thành từng chương ngắn, tất cả là 36 chương liên tục, mỗi chương khoảng 8 đến 10 trang sách, rất mạch lạc, chương trước kéo theo chương sau, trình bày như thể kể chuyện, làm cho độc giả đọc không chán, cứ ưa theo dõi tiếp. Cỡ chữ vừa đọc cho những người lớn tuổi, chú thích không ở cuối chương mà ở cuối sách theo kiểu các sách Âu Mỹ.

Đọc thêm phần chú thích trong sách cũng thú vị không kém đọc các chương sách, vì chú thích mở ra nhiều chuyện bất ngờ ngoài sách. Phải nói rằng tác giả chẳng những chịu khó đọc nhiều sách báo mà còn chịu khó ghi chú, trích dẫn và chú thích chi tiết, thật là hữu nghị với người đọc. Hữu nghị với người đọc nhất là tác giả chăm sóc phần chính tả thật kỹ, khá tốt, ích lợi cho giới sinh viên.

Ngoài ra, như thường lệ sách có bản danh mục cho độc giả dễ nghiên cứu khi cần. Bản danh mục lần nầy chẳng những là tên các nhân vật trong sách mà còn có tên các địa danh, và nhất là tên các sự kiện cần ghi nhớ nữa. Muốn tìm một vấn đề gì thì nhìn vào danh mục sự kiện là có thể tìm ra ngay nó nằm ở đâu.

Có thể nói sách này là bản lên tiếng phản bác lại tất cả những tuyên truyền xuyên tạc của cộng sản Việt Nam về cuộc chiến 1946-1954 và trình bày lại chiến tranh theo những tài liệu thực tế, làm rõ vị thế của Quốc Gia Việt Nam trong lịch sử. Vì vậy, dầu đã đọc những sách trước đây về chiến tranh 1946-1954, thì cũng xin mời quý vị tìm đọc thêm sách “Chiến tranh Việt Nam 1946-1954” của Trần Gia Phụng để biết thêm mặt khuất của nhiều vấn đề, nhận diện rõ thêm những âm mưu mà Việt Minh giấu kín phía sau những biến cố rất quen thuộc, và nhất là để thấy rõ sự khác nhau ngay từ đầu giữa quốc gia và cộng sản.

Sách dày trên 568 trang, lay-out trang nhã, ấn phí 25 Mỹ kim. Độc giả có thể tìm mua ở các hiệu sách, đặt mua trên trang mạng Amazon.com, hay liên lạc với tác giả ở địa chỉ ghi trong sách: trangiaphung@gmail.com.

Nguyễn Đức (California)

Share this post