Giòng Cuồng Lưu – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Giòng Cuồng Lưu – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

GIÒNG CUỒNG LƯU
* Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh
* Trình bày: Nguyệt Ánh, Việt Dzũng (07-4-2012)

Ta là giòng cuồng lưu, trên đỉnh cao sương mù
Ta tung mình tràn tuôn như là thác lũ
Cuồn cuộn trôi, lướt xông núi đồi
Tràn tràn tới, đố ai người ngăn được cuồng lưu?

Giòng cuồng lưu, chúng ta là triệu giòng cuồng lưu
Cuốn cuốn phăng đi nông trường đầy gian khổ
Trôi trôi mịt mù lao tù toàn máu đổ
Phá phá tan tành tập đoàn tham ô.

Giòng cuồng lưu, chúng ta là triệu giòng cuồng lưu
Cuốn cuốn phăng đi trăm ngàn thống khổ
Trôi trôi mịt mù tháng ngày nức nở
Phá tan tành guồng máy tham ô.

Cha ta là Lạc Long, dân tộc ta anh hùng
Đây Diên Hồng toàn dân quyết lòng cứu nước
Vì non sông đứng lên đáp lời
Vì muôn dân đuốc Nhân Quyền sáng rực ngàn nơi.

Giòng cuồng lưu, chúng ta là triệu giòng cuồng lưu.
Xếp áo thư sinh lên đường gian khổ
Đêm mưa lạnh lùng hay là ngày nắng đổ
Mãi mãi kiên cường nguyện lòng vì quê hương.

Giòng cuồng lưu, chúng ta là triệu giòng cuồng lưu.
Quyết chí xông pha cho dù máu đổ
Em thơ mẹ già sắp mòn hơi thở
Hãy kíp lên đường giải cứu quê hương.

Share this post