Nước Mắt Biển Đông – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Nước Mắt Biển Đông – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

NƯỚC MẮT BIỂN ĐÔNG
* Nhạc & lời: Nguyệt Ánh
* Trình bày: Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Từng đoàn người Việt Nam đã vượt Biển Đông
Thuyền ra khơi mà nước mắt tuôn dòng
Nghẹn ngào biệt quê hương ra đi tìm đất sống
Thà biển là mồ chôn hơn thác vì chế độ phi nhân.

Từng đoàn người Việt Nam đã vượt Biển Đông
Tư do ơi lệ hay máu tuôn dòng
Nửa triệu người Việt Nam khát khao tìm đất sống
Biển bạo cuồng vùi chôn thân xác vào cuối lòng đại dương.

(Điệp khúc)

Vượt Biển Đông, lánh xa ngục tù
Thuyền về đâu, muôn phương mịt mù
Trên cao là bão tố
Chung quanh là sóng gió
Hỏi thế giới có ai chia tự do?

Từng đoàn người Việt Nam quyết đi tìm tự do
Là chứng nhân cho tội ác kẻ thù
Dù thuyền buồm mong manh vẫn lao vào giông gió
Vượt bão tố sẽ sáng lên ánh tự do.

Share this post