Tháng Năm Là Tháng Di Sản Châu Á Thái Bình Dương – DVRP

Tháng Năm Là Tháng Di Sản Châu Á Thái Bình Dương – DVRP

Tháng 5 này, Dự án Nguồn Bạo lực Gia đình ở Châu Á / Thái Bình Dương (DVRP) rất vui mừng được tổ chức Tháng Di Sản Châu Á Thái Bình Dương cùng với các bạn! Tháng này dảnh cho việc nâng cao văn hóa, truyền thống và lịch sử của người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ. Tháng này là cơ hội để nói về những gì làm cho chúng ta hoàn hảo hơn và những vấn đề chúng ta gặp phải.

Nói chung, cộng đồng người Mỹ gốc Á thường được xem là rất thành công trên truyền thông và ở Mỹ, tuy nhiên đó không phải là câu chuyện có thật. Năm 2015 theo thống, kê, lỹ lệ nghèo ở các nước tại khu vưc này là 15%, tuy nhiên tại các nước Thái Lan, Nepal, Campuchia và Hmong, tỷ lệ này cao đáng kể và theo Viện Bạo Lực Châu Á Thái Bình Dương (A /  PIGBV), 21-55% phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương phải trải qua bạo lực tình dục, theo báo cáo của Hoa Kỳ.

Là một cộng đồng, chúng ta phải đối mặt với các vấn đề về bạo lực và nghèo đói, và không phải lúc nào cũng có nguồn lực để chúng ta tiếp cận bằng ngôn ngữ và với sự hiểu biết về các nền văn hóa độc đáo của chúng ta.

DVRP làm việc với cộng đồng châu Á để giúp đỡ những người cần hỗ trợ. Bạo lực gia đình, các vấn đề kinh tế, vấn đề nhập cư đều liên kết với nhau. Những người sống sót sau A / PI trải qua những thách thức khi nói đến hỗ trợ gia đình và cộng đồng, nhập cư, hỗ trợ ngôn ngữ và nhiều hơn nữa. Hôm nay, chúng tôi lắng nghe và kết nối bạn với những người quản lý trường hợp được đào tạo, những người hiểu nền tảng văn hóa của bạn và nói ngôn ngữ của bạn.

Mặc dù DVRP kỷ niệm sự độc đáo và tuyệt vời của tất cả các nền văn hóa châu Á, chúng tôi cũng nhận ra mức độ khó khăn khi nhận được hỗ trợ cho văn hóa của bạn ở Hoa Kỳ. Tại DVRP, chúng tôi đang hướng tới một tương lai không có bạo lực và sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể.

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí và bảo mật, vì vậy vui lòng liên hệ ngay cả khi chỉ để đặt câu hỏi. Kỷ niệm Tháng Di Sản Châu Á Thái Bình Dương với chúng tôi và tìm hiểu thêm về DVRP.

Asian/Pacific Islander Domestic Violence Resource Project (DVRP)
Hotline: (202) 833–2233
Mon–Thurs: 9am–6:30pm
Fri: 9am–6pm
https://dvrp.org
Info@dvrp.org

* The content of this article is sponsored and paid for by DV

Share this post