Tháng Tư Là Tháng Nhận Thức Về Tấn Công Tình Dục – DVRP

Tháng Tư Là Tháng Nhận Thức Về Tấn Công Tình Dục – DVRP

Tháng Tư là Tháng Nhận thức về Tấn công Tình dục và chúng tôi muốn phản ánh ý nghĩa của cộng đồng Đảo Châu Á / Thái Bình Dương. Tại Dự án Nguồn bạo lực Gia đình ở Châu Á và Thái Bình Dương (DVRP), chúng tôi tin rằng mọi người đều có thể và nên giúp ngăn chặn tấn công tình dục trong cộng đồng của chúng ta.

Tấn công tình dục là bất kỳ hành vi tình dục nào được thực hiện bởi người khác mà không có sự đồng ý hoặc cho phép.

Nó đơn giản như vậy. Bất cứ điều gì mà không được phép, là tấn công, và tất cả chúng ta có thể giúp ngăn chặn nó. Điều này bắt đầu với việc nói chuyện và giao tiếp. Nói chuyện với gia đình của chúng ta về mối quan hệ lành mạnh là gì, hoặc đảm bảo bạn bè và gia đình của chúng ta biết rằng chúng ta sẽ hỗ trợ họ cho dù điều gì xảy ra. Tấn công tình dục sẽ ảnh hưởng đến 1 trong 3 phụ nữ và 1 trong 5 nam giới, vì vậy điều quan trọng là chúng ta nói về vấn đề này, để mọi người có thễ báo cáo một cách an toàn và kín đáo.

Quan trọng nhất, DVRP muốn nhắc nhở mỗi người trong chúng ta rằng chúng ta nên luôn luôn hỗ trợ và chữa lành. Nói những điều như, “tôi tin bạn, đó không phải là lỗi của bạn,” là cách để trở thành một thành viên để giúp đỡ nạn nhân của bạo lực tình dục hơn là làm cho họ cảm thấy xấu hổ.

DVRP hiểu những rào cản về cách bạo lực tình dục thường mang nhiều sự xấu hổ, kỳ thị và đổ lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng khi một người đau khổ, tất cả chúng ta đều mang trọng lượng và trách nhiệm. DVRP tin tưởng vào bạn và sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả những người sống sót khi chúng tôi tiếp tục là nguồn lực và đường dây nóng trực tiếp cho các vụ tấn công tình dục & bạo lực gia đình.

Asian/Pacific Islander Domestic Violence Resource Project (DVRP)
Hotline: (202) 833–2233
Mon–Thurs: 9am–6:30pm
Fri: 9am–6pm
https://dvrp.org
Info@dvrp.org

* The content of this article is sponsored and paid for by DVRP

Share this post