Trên Đầu Súng – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Trên Đầu Súng – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

TRÊN ĐẦU SÚNG
* Nhạc & Lời: Anh Việt Thu
* Trình bày: Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Trên đầu súng quê hương… Tổ quốc đã vươn mình
Trên lưỡi lê căm hờn… Hờn căm như triều sóng
Ôi xôn xao chiêng trống hối thúc
Đã giục giã khắp chốn rộn ràng
Ôi lửa thiêng dậy bập bùng
Tay đốt lửa… tay vung kiếm

Trên đầu súng xâm lăng… Xiềng xích với bạo tàn
Trên lưỡi lê nô lệ… Cùm gông phải gục ngã
Tay nâng niu cây súng súng thép
Với đạn đồng mới đã lên nòng
Và những loạt đạn đồng vàng
Vun lúa trổ… tràn đồng sâu,

(Điệp khúc)
Cho quê hương ta rạng ngời
Cho yêu thương xanh vời vợi
Cho quê hương ta những đóa tuổi xuân
Để mai đây nghe nắng dậy hòa bình
Ðể ông cha còn nắm đất phủ mình
Ôi quê hương ta nước… Việt Nam
Từ đó dâng lên… Nhà máy với công trường
Những xí nghiệp ngôi trường… Nhà thương và hầm mỏ
Ôi bao la thăm thẳm bát ngát
Cánh đồng vàng với lũy tre xanh
Và tiếng ê a đầu làng
Là kinh nguyện cầu cho người gục xuống.

Share this post