Ước Hẹn Hoàng Sa – Tuấn Minh, Bích Châu

Ước Hẹn Hoàng Sa – Tuấn Minh, Bích Châu

ƯỚC HẸN HOÀNG SA
* Nhạc & lời: Nguyệt Ánh
* Trình bày: Tuấn Minh, Bích Châu

Anh hãy nói về cha anh, tôi sẽ nói về cha tôi
Trọn cuộc đời dấn thân, để bảo toàn đất nước Việt Nam.
Ta sẽ nói về cha ta, từng người lính Cộng Hòa
Chết trong trận Hoàng Sa, chết rất anh hùng trong chiến tích hôm qua.
Cha ta là quân nhân, lính Cộng Hòa anh hùng.
Cha ta là quân nhân, trọn tình với non sông.
Chúng ta là con em, máu xương giòng anh hùng,
Con em cùng xông lên, chống quân thù chẳng cần tuổi hay tên.

Anh hãy nói về thanh niên, tôi sẽ nói về sinh viên
Dù lạc loài nổi trôi, ngọn cờ vàng phất phới ngàn nơi
Ta sẽ nói về thanh niên, ở cùng khắp mọi miền,
Khắp đô thành ruộng nương, thanh niên lên đường đi giải cứu quê hương.
Đứng lên đòi tự do! Đứng lên đòi công bằng!
Đứng lên đòi quyền dân! Đòi hạnh phúc ấm no!
Chúng ta cần yêu thương! Chúng ta cần nhân quyền!
Anh em cùng xông lên phá ngục tù dựng lại những công viên.

Anh hãy nói về quê hương, tôi sẽ nói về giang sơn
Từng bờ đê lũy tre, từng hàng dừa ôm ấp giòng sông.
Ta sẽ nói về dân ta, giòng lịch sử hào hùng
Biết bao lần ngoại xâm, chứng tích anh hùng toàn dân cứu non sông.
Đất ta từ Nam Quan, máu cuồn cuộn sông Hồng.
Thân ta là Trường Sơn, là rừng núi Tây nguyên.
Đất xuôi về Cà Mau, trái tim là Sài Gòn.
Xương ta bồi Hoàng Sa, khắp sơn hà là nhà của dân ta.
Kết: Hôm nay Ngày Hoàng Sa, quyết chung lòng đòi lại đất quê cha.

Share this post